Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Makes undertecknande vid pantsättning av en bostadsrätt

Vi är gifta och före giftermålet skrev vi ett äktenskapsförord.
Jag äger hus och lägenhet där vi bor. Min man håller nu på att köpa en lägenhet som han till viss del belånar hos SBAB. Jag har ingen avsikt att bo där utan lägenheten kommer att användas av min man den dagen jag inte finns.
Är det nödvändigt att jag signerar pantsättningen som SBAB kräver?

Rådgivarens svar

2020-02-01

Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer jag först gå igenom vad som gäller vid pantsättning av en bostadsrätt, och när en make måste godkänna pantsättningen. Sedan sammanfattar jag och tipsar dig hur du kan gå vidare med ärendet.

Allmänt om pantsättning av en bostadsrätt

Ofta krävs någon form av säkerhet för att du ska beviljas ett lån. En sådan säkerhet kan bestå av en pantsättning av exempelvis en bostadsrätt. Med andra ord blir bostadsrätten pantsatt när du tar ett lån med den som säkerhet. Pantsättningen sker mellan bostadsrättshavaren och långivaren, exempelvis en bank.

Makes godkännande vid pantsättning

Om bostadsrättshavaren är gift krävs makens godkännande om bostadsrätten ska pantsättas. Det gäller emellertid endast om bostadsrätten är makarnas gemensamma bostad. Det framgår av äktenskapsbalken 7 kap. 5 § st. 1 p. 2. Med makarnas gemensamma bostad menas sådan som är avsedd att vara makarnas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål. Det framgår av äktenskapsbalken 7 kap. 4 § st. 1 p. 3.

Sammanfattning och rådgivning

Det framgår av omständigheterna att du inte har för avsikt att bo i lägenheten och att den kommer att användas av din man den dagen du inte finns. I så fall innebär det att lägenheten inte är er gemensamma bostad, och ditt godkännande krävs därför inte för att pantsätta den. Det är med andra ord inte nödvändigt att du skriver under pantsättningen.

Hoppas att du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Fråga Juristen. Känner du att du är i behov av ytterligare juridisk vägledning kan du få det av våra jurister på Familjens Jurist. Du kan läsa mer om vad de kan hjälpa dig med vad gäller bostadsrättsjuridik.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden