Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Lösa ut sambo ur den gemensamma bostadsrätten

Jag vill eventuellt köpa ut min partner från vår gemensamma bostadsrätt som vi äger 50 % var av. Vi säger att vi köpte den för 1 500 000:- och att vi har lagt ut den till försäljning via mäklare för 2 000 000:-.

Om nu budgivningen skulle sluta på en summa som ligger under priset som är satt av mäklaren (säg 1 700 000), kan jag då köpa ut min partner för den summan (eftersom det är marknaden själv som värderar den till det) eller måste jag fortfarande köpa ut min partner för det pris som mäklaren satt?

Rådgivarens svar

2020-08-02

Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer jag att gå igenom hur lösenbeloppet beräknas när en sambo ska lösa ut den andra sambon ur den gemensamma bostadsrätten, och vilket försäljningspris de ska använda sig av vid beräkningen.

Beräkningen av lösenbeloppet

Nedan kommer jag att redogöra för ur lösenbeloppet beräknas när en sambo ska lösa ut den andre sambon ur den gemensamma bostadsrätten.

Det första steget är att delägarna kommer överens om bostadsrättens värde, vilket med fördel görs med hjälp av en auktoriserad mäklare. Det andra steget är att beräkna kapitalvinstskatten. Den beräknas enligt följande:

Försäljningspriset
- Försäljningsutgifter
- Inköpspris
- Förbättringsutgifter

- Kapitaltillskott

- Andel av inre reparationsfond vid försäljningen
+ Andel av inre reparationsfond vid köpet
+ Återföring av uppskovsbelopp
+ Återföring av uppskov
= Vinst eller förlust

Den eventuella vinst som uppstår ska beskattas med 22 %.

Slutligen går det att beräkna vad en delägare ska ersättas med. Det beräknas enligt följande.

Värdet på bostadsrätten
- Kapitalvinstskatten
- Mäklarkostnader
- Bolån 

Den summa som återstår ska delas lika mellan delägarna. Finns det därmed två delägare, ska summan delas på två. Vardera delägares andel i bostadsrätten, är den summa delägaren har rätt att ersättas med.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är min bedömning i din situation följande. När du ska köpa ut din partner ur er gemensamma bostadsrätt, ska ni beräkna lösenbeloppet. Det innebär att ni ska komma överens om försäljningspriset. Observera att när ni ska komma överens om försäljningspriset, finns det inget krav att ni ska använda er av mäklarens värdering. Är det så att du känner att mäklaren enligt er har satt ett för högt pris, kan ni använda er av flera olika mäklare för en värdering.

Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga! Skulle du känna att du är i behov av ytterligare juridisk rådgivning gällande beräkningen av lösenbeloppet, är du välkommen att boka in en tid med en av våra jurister på Familjens Jurist. De kan hjälpa dig med dina bostadsrättsliga frågor.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden