Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Lösa ut delägare ur fastighet

Vi är tre syskon som samäger ett fritidshus. Huset har vi själva uppfört till en kostnad om 1 100 000 och varje syskons del är belånad med 250 000. Nu vill ett av syskonen köpa ut de andra och min fråga är vad kostnaden skulle bli för köparen. Huset är idag värderat till 3 000 000.

Rådgivarens svar

2020-06-13

Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer jag redogöra för beräkningen av lösenbeloppet när en delägare vill lösa ut de andra delägarna ur deras fastighet. Därefter kommer jag att redogöra för min bedömning i din situation.

Beräkningen av lösenbeloppet

Det första steget vid beräkningen av lösenbeloppet är att delägarna kommer överens om fastighetens värde. Det kan vara en god idé att anlita en auktoriserad mäklare för att värdera den.

Det andra steget är att beräkna den så kallade kapitalvinstskatten. Den beräknas enligt följande.

Försäljningspriset
- Försäljningsutgifter (utgifter som du har haft i samband med försäljningen, exempelvis mäklararvode)
- Inköpspris (köpeskillingen för bostaden, inklusive lagfartskostnad)
- Förbättringsutgifter (avdragsgilla för de kalenderår då de sammanlagt uppgått till minst 5000, exempelvis nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad, förbättrande reparation och underhåll)
+ Återföring av uppskov (om du har fått uppskov med vinsten vid en tidigare försäljning återförs det till beskattning)
= Vinst eller förlust

Den eventuella vinst som uppstår ska beskattas med 22 %.

Slutligen går det att beräkna vad respektive delägare ska ersättas med. Det beräknas enligt följande.

Värdet på fastigheten
- Kapitalvinstskatten
- Mäklarkostnader
- Bolån 

Den summa som återstår ska delas lika mellan delägarna. Finns det därmed tre delägare, ska summan delas lika på tre. Vardera delägarens andel i fastigheten, är den summa delägaren ska ersättas med.

Din situation

Observera att min beräkning bör ses som en allmän sådan. I den har jag nämligen inte möjlighet att ta med samtliga uppgifter som kan vara av betydelse. Se därför nedan redogörelse som en exemplifiering.

Min beräkning gällande vilken summa delägarna ska ersättas med är följande. Jag börjar med att beräkna kapitalvinstskatten.

Försäljningspriset: 3 000 000
- Inköpspriset: 1 100 000
Vinst: 1 900 000

Vinsten beskattas med 22 %, vilket blir 418 000.

Därefter beräknar jag vad delägaren ska ersätta resterande delägare med.

Värdet på fastigheten: 3 000 000
- Kapitalvinstskatten: 418 000
- Bolån: 750 000 (250 000 x 3)

Värdet som kvarstår, vilket är 1 832 000, ska delas lika mellan er. 1 832 000 / 3 = 610 667. Delägaren ska därmed ersätta de resterande delägare med 610 667 kr var.

Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga! Som nämndes bör du se min beräkning som en allmän redogörelse och exemplifiering. Jag rekommenderar dig därför att boka in en tid med en av våra jurister på Familjens Jurist, för att få hjälp att beräkna det exakta lösenbeloppet.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden