Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Likabehandlings-principen och styrelsebeslut

I ett inlägg tas likabehandlingsprincipen upp om ett stämmobeslut och slutsatsen verkar vara att beslutet strider mot likabehandlingsprincipen.

"Vad innebär likhetsprincipen för en bostadsrättsförening?"
https://juridiktillalla.se/fraga/2017-09-20-vad-innebar-likhetsprincipen-for-en-bostadsrattsforening

Men gäller likabehandlingsprincipen bara för stämmobeslut?

Om styrelsen - utan stämmobeslut - fattar beslut om att byta ut vissa fönster mot nya eller värmepumpar bara hos vissa medlemmar är sådana beslut undantagna från likabehandlingsprincipen?

Jag trodde att likabehandlingsprincipen gällde även styrelsens beslut. Så att det är tex OK att reparera fönster eller värmepumpar hos vissa medlemmar för man renoverar då bara tillbaka till gemensam standard.

Men att om det gått så långt att det inte går att reparera vissa fönster eller värmepumpar längre utan att styrelsen bedömt att det nu faktiskt behöver bytas fönster eller värmepumpar hos medlemmar så ska det bytas hos alla medlemmar. Annars strider det mot likabehandlingsprincipen.

Min fråga är alltså egentligen tvådelad.
1) Är det bara stämmobeslut som faller under likabehandlingsprincipen?
2) Kan en styrelse byta till nytt bara hos vissa medlemmar utan att det strider mot likabehandlingsprincipen? Fastän det ju innebär ekonomiska fördelar i fallet med värmepumpar (eftersom nya värmepumpar är effektivare både för att de inte är slitna och för att det kommit mycket bättre teknik som gör dom effektivare), bättre ljudisolering både i fallet med fönster och värmepumpar och för värmepumpar ger ökad trygghet eftersom gamla värmepumpar är mindre driftsäkra och kan falla bort under vintern, ja de har ju störst risk för att sluta fungera just under den där kallaste vinterveckan. Även vid en försäljning så innebär ju nya fönster och/eller värmepumpar ett försäljningsargument som kan höja värdet. Strider då inte detta mot likabehandlingsprincipen att byta bara hos vissa medlemmar?

(I mitt fall handlar det om en värmepump.)

Rådgivarens svar

2020-04-09

Hej, stort tack för att du vänder dig med din fråga till oss!

Är det bara stämmobeslut som faller under likabehandlingsprincipen?

Det stämmer att det i lagen om ekonomiska föreningar (numera 6 kap 38 §) finns ett förbud mot att på föreningsstämman ta ett beslut som är ägnat att ge otillbörlig fördel åt en medlem. Av samma lag 7 kap 42 § framgår att inte heller styrelsen eller någon annan som företräder föreningen får vidta någon åtgärd som är ägnad att ge otillbörlig fördel åt en medlem till nackdel för föreningen.

Likabehandlingsprincipen är alltså inte endast tillämplig på stämmobeslut utan omfattar även alla beslut som styrelsen eller någon som företräder styrelsen tar.  

Kan en styrelse byta till nytt hos vissa medlemmar utan att det strider mot likabehandlingsprincipen trots att det innebär ekonomiska fördelar?

Likabehandlingsprincipen innebär ett förbud mot åtgärder som innebär otillbörliga fördelar för en medlem på bekostnad av föreningen eller en annan medlem. Annorlunda uttryck får en förening behandla medlemmar olika så länge som det finns sakliga skäl för en sådan behandling. För att ta reda på vad sakliga skäl är får vi vända oss till rättspraxis. I rättspraxis kan följande exempel kort nämnas.

  • NJA 1989 s. 751: En bostadsrättsförening har beslutat om kostnad för kabel-tv trots att kostnaderna blev större för de med större lägenheter och mindre för dem med mindre lägenheter. Detta ansågs inte strida mot likabehandlingsprincipen.
  • NJA 1977 s. 393: En medlem hade blivit utesluten ur bostadsrättsföreningen eftersom hon vägrat betala årsavgiften. Ett tjugotal andra medlemmar hade också vägrat att betala årsavgiften och blev inte utesluta. Detta ansågs strida mot likabehandlingsprincipen.
  • NJA 2009 s. 550: En medlem i en bostadsrättsförening ville bygga en balkong. Andra medlemmar hade fått bygga balkonger. Föreningen avslog dock balkong-ansökan, mycket med hänsyn till estetiska och arkitektoniska argument. Beslutet stred inte mot likabehandlingsprincipen.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att avgörande för om beslutet strider mot likabehandlingsprincipen är varför föreningen valt att endast byta ut vissa personers värmepumpar. Om en medlems värmepump är trasig och därför obrukbar skulle det kunna vara motiverat att endast byta ut en (eller ett fåtal) persons värmepump. Enligt lagen om bostadsrättsföreningar 7 kap är bostadsrättsföreningen skyldig att tillhandahålla lägenheten och huset i gott skick. Om värmepumparna är helt obrukbara för vissa och i godtagbart skick för andra behöver det alltså inte bryta mot likabehandlingsprincipen.

Om det däremot inte finns några sådana skäl borde det vara otillbörligt och därför ett brott mot likabehandlingsprincipen att enbart renovera vissa personers värmepumpar. 

Hoppas jag har lyckats besvara dina frågor! Om du vill få mer juridisk rådgivning i denna fråga är du varmt välkommen att kontakta Familjens Jurist eller ställa en ny fråga till oss på Fråga Juristen.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden