Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Ledningsrätt för fiberkabel

Hej. Ett företag har kontaktat oss angående att de vill gräva ner fiberkablar på vår tomt, inget servitut finns idag. Kan vi neka dem detta? De vill vi ska skriva under ett markupplåtelseavtal där det också framgår att vi får ca 3000 kr i ersättning för detta. Ersättningen baseras på antal meter fiberkabel på vår tomt vilket är 198 meter. Är detta en rimlig ersättning? Det är en stor nackdel för oss att ha fiberkabel på vår tomt då det begränsar våra möjligheter till exempelvis avstyckning av tomt.

Rådgivarens svar

2019-09-10

Hej, stort tack för att ni vänder er till Fråga Juristen med era frågor. Jag uppfattar er fråga som att ni dels undrar om ni kan neka servitut, om det är rimlig ersättning och vad som händer om ni inte går med på att ge servitut. 

Fiberservitut 

 Precis som du skriver kan ett upprättande av servitut försvåra en eventuell framtida avstyckning eftersom det kan försämra fastighetens värde. För att ha rätt att dra en fiberledning på någon annans tomt kan man avtala om ett servitut men man kan även ansöka om ledningsrätt. I ert fall har företaget försökt få en servituts överenskommelse med er. Vad som är en rimlig ersättning för ett sådant servitut kan jag dock inte uttala mig om då jag inte vet något om marken eller området. 

När det gäller fiberledning har Lantmäteriet gjort gällande att dragning av fiber omfattas av 2§ ledningsrättslagen. För att få dra en ledning kan man alltså ansöka om ledningsrätt och kan då få rätt att göra intrång i fastighetsägarens äganderätt och kan därmed få rätt att dra en ledning över er tomt mot er vilja i syfta att tjäna ett allmänt ändamål. Ledningsrätten måste dock prövas vid en ledningsrättsförrättning. Lantmäteriet utreder då omständigheterna och vad som talar för och emot varvid ni kan komma med uppgifter. Då kan ni till exempel ange er önskan om att stycka av tomten. Beslutar Lantmäteriet att ge ledningsrätt ska de även besluta om ersättning till er som markägare för intrånget i er mark. 

Slutsats

Väljer ni att inte acceptera servitutet kan företaget ansöka om ledningsrätt och därmed mot er vilja få rätt att dra fiberkablarna. Under sådana omständigheter kommer dock Lantmäteriet att besluta om skälig ersättning. 

Hoppas du tycker att du har fått svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden