Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Lägga till en hyresgäst i ett befintligt hyreskontrakt

Vi har bott i vår hyresrätt i 30 år, men dessvärre står inte jag med på kontraktet. Nu vill vi lägga till mitt namn. Då får vi ett helt nytt kontrakt med helt nya regler, exempelvis inga husdjur. Vi har hund. Kan man inte begära ett tillägg i det gamla kontraktet?

Rådgivarens svar

2020-03-09

Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer jag först gå igenom vad som gäller när en hyresgäst vill skriva till ytterligare en hyresgäst i hyreskontraktet. Sedan kommer jag sammanfatta och råda dig hur du kan gå vidare i ditt ärende.

Lägga till en hyresgäst i hyreskontraktet

Regler om hyresrätter finns i jordabalken 12 kap. Om hyresgästen vill skriva in ytterligare en hyresgäst i hyreskontraktet, gäller samma regler som vid överlåtelse av hyresrätten. Det innebär att jordabalken 12 kap. 32 § är tillämplig. Där sägs att hyresgästen inte får överlåta hyresrätten utan hyresvärdens samtycke. Om hyresgästen utan samtycke överlåter hyresrätten är den förverkad, och hyresvärden är berättigad att säga upp avtalet. Det följer av jordabalken 12 kap. 42 § 1 st. 3 p.

Vad gäller frågan om förbudet att ha en hund i lägenheten gäller följande. Hyresvärden har rätt att förbjuda husdjur om förbudet kan motiveras av sakliga skäl; exempelvis på grund av allergi, och inte enbart på grund av allmänt ogillande av husdjur. Hyresrätten kan förverkas om hyresgästen ändock väljer att ha en hund i lägenheten. Det följer av jordabalken 12 kap. 42 § 1 st. 8 p.

Sammanfattning och rådgivning

Sammanfattningsvis är min bedömning att det tyvärr krävs att hyresvärden samtycker till att ni lägger till ditt namn i hyreskontraktet, och på sakliga grunder har denne rätt att förbjuda hunden i lägenheten. Jag vill emellertid nämna att du har rätt att fortsättningsvis bo i lägenheten som inneboende, tillsammans med hyresgästen. I så fall krävs inte hyresvärdens samtycke.

Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga! Mitt tips är först och främst att ni tar kontakt med hyresvärden och förklarar er situation. Känner du att du är i behov av ytterligare juridisk hjälp, är du välkommen att boka en tid hos våra jurister på Familjens Jurist. De kan hjälpa dig med dina frågor kring ditt hyresavtal.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden