Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Lagfart och Samäganderätt

Sökte ägarna till fastigheten X per brev och skrev frågan om vi fick köpa den gamla skolan som nu står och förfaller i Byn. Fick snabbt svar per tel av C som äger 50% och D m tre syskon som äger de andra 50%. Vi sms:ade och talades vid per tel och C gav klartecken, D konfererade med sina syskon och de gav klartecken. Köpesumman vi kom överens om var 30,000:-. (Huset är allvarlig fuktskadat i källaren och behöver dräneras mm då ingen av de som ärvt brytt sig om huset och vi vill som Byalaget få ordning på stället) Ser sen att ingen av ägarna är Lagförda på bostaden och inget arvsskifte är gjort. Boutredning och Bouppteckning är gjort vad jag förstår. B och A var inte gifta när de dog och bodde inte tillsammans. De ägde 50% av fastigheten var. Arvtagaren C ärver väll då sin systers lösöre om jag fattat allt rätt och de andra syskonen till A hans lösöre? Nu kom några syskon upp utan C:s vetskap för att hämta saker ur huset och blev som galna när vi ringde till C och sa att de var uppe med släp för att hämta saker. C polisanmälde händelsen och nu säger några av syskonen att vi inte får köpa stället. C orkar inte tjafsa mer och säger att vi får hans del 50% av fastigheten samt lösöret efter hans syster. Vet nu inte hur vi skall gå vidare då Lagfarten fortfarande står på de avlidna. C har skrivit en egen fullmakt att vi får företräda honom i detta tills vi är Lagförda på hans del av fastigheten. Behöver hjälp då jag vill att allt skall gå rätt till. Med vänlig hälsning

Rådgivarens svar

2017-08-23

Hej! Tack för att du valt att vända dig till oss på Fråga Juristen med din juridiska frågeställning.

Inledning

Jag är inte helt säker på att jag förstår alla omständigheter som skett i ditt fall men jag ska försöka reda ut din fråga såsom jag förstår den. Som du kanske ser har jag även ändrat alla namn med tanke på den personliga integriteten då svaren publiceras på vår hemsida.

Som jag förstår det är det en fastighet som tidigare ägdes av A och B med 50 % vardera. Dessa två har numera gått bort men har fortfarande lagfart på fastigheten. C har efter A ärvt 50 % av fastigheten och D + tre andra syskon till D har ärvt resterande del av fastigheten. Något arvskifte har dock inte gjorts utan endast en bouppteckning.

Då både A och B har gått bort borde det ha genomförts två olika bodelningar, en för A och en för B med olika dödsbodelägare. Efter detta borde de skett två separata arvskiften.

Lagfartsfrågan

Lagfarten fungerar som en bevisning på att du faktiskt är ägare av en fastighet. Förutsatt att C var ensam dödsbodelägare efter A räcker det med att skicka in en kopia på bouppteckningen för att C ska få lagfart på fastigheten. Förutsatt att en bouppteckning har gjorts och att den även registrerats hos Skatteverket kan alltså C skicka in en ansökan om lagfart på fastigheten till 50 %.

För resterande 50 % är det dock lite mer komplicerat då det är flera dödsbodelägare. I den situationen krävs det även att arvskifteshandlingen i original bifogas.

Fastighet som gåva

Enligt 4 kap. 29 § jordabalken (JB) så gäller samma formkrav för överlåtelser genom gåva som genom försäljning. Vi får därför se till  4 kap. 1 § JB för att se vilka formkrav som ska följas. Det framgår där att en gåvohandling ska upprättas och denna ska även skrivas under av båda parterna. Det ska även framgå en överlåtelseförklaring där det framgår vem det är som är gåvomottagare och gåvogivare samt vilken fastighet det rör sig om. Slutligen ska också en uppgift om köpeskillingen framgå vilket är en gåva i ert fall.

Samäganderätt

Om ni får C:s 50 % av fastigheten så kommer ni äga fastigheten med samäganderätt. Detta innebär att lagen om samäganderätt blir tillämplig för er. Enligt dess 2 § krävs det samtliga ägares samtycke för att åtgärder i godsets förvaltning. Om ni inte kommer överens om förvaltningen kan en god man meddelas enligt 3 §. Ni kan även ansöka om att bjuda ut fastigheten till offentlig auktion enligt 6 §. En god man kommer då ordna försäljning av fastigheten och köpeskillingen kommer sedan delas mellan delägarna.

Sammanfattning

Mitt råd till er är att å C:s räkning ansöka om lagfart till fastigheten vilket i sin tur gör att ni kan överta äganderätten. Om ni upprättat en giltig gåvohandling där C ger er äganderätten till sin del av fastigheten kan ni ansöka om lagfart direkt enligt 20 kap. 4 § JB. Tänk då på att även bifoga bouppteckningen som ger C äganderätt till fastigheten.

Förutsatt att ni får äganderätten till hälften av fastigheten kan ni nu ansöka om att sälja hela fastigheten på offentlig auktion. Det är dock inte säkert att detta kommer gå igenom men det kan vara bra att försöka. Annars kommer ni äga fastigheten med samäganderätt med de andra syskonen.

Hoppas det här svaret var till din hjälp och om det är något mer du undrar över är du välkommen att skriva till oss igen.

Med vänliga hälsningar

Gabriel

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden