Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Låg inomhustemperatur och inget varmvatten

Hemma hos oss har vi pellets panna, vi står konstant utan värme och varmvatten och hyresvärden vägrar åtgärda det. Hur ska vi gå tillväga och vad finns det för instanser för att åtgärda det? Vi betalar trots att vi saknar varmvatten och värme full hyra, trots att det står enligt vårat kontrakt att värme, el och vatten ska ingå.

Rådgivarens svar

2017-10-15

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Förevarande situation regleras i 12 kap. jordabalken, s.k. hyreslagen som har bindande verkan på alla hyresavtal.

Lägsta godtagbara standard
En hyresbostad ska hålla en lägsta godtagbar standard. En bostadslägenhet skall anses ha lägsta godtagbara standard bl.a. om den är försedd med anordning inom lägenheten för kontinuerlig uppvärmning och kontinuerlig tillgång till varmt och kallt vatten för hushåll och hygien se 12 kap. 18 a § jordabalken.

För de fall bostaden inte håller denna lägsta godtagbara standard får hyresnämnden, på ansökan från hyresgästen, förelägga hyresvärden att vidta åtgärd för att bostaden ska uppnå en sådan standard (upprustningsföreläggande). I ert fall verkar dock anordning finnas, men att den inte brukas.

Fullt brukbart skick
Hyresvärden ska tillhandahålla bostadslägenheten i ett sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen anses fullt brukar för det avsedda ändamålet, se 12 kap. 15 och 9 §§ jordabalken. För att förstå vad som avses med fullt brukbar kan vi se till Socialstyrelsens allmänna råd (2005:15) om temperaturer inomhus. Enligt riktlinjerna är en god inomhustemperatur mellan 20–23 grader. Har ni en lägre temperatur än så får det inte anses vara tillfredsställande.

Det saknas lagreglerad minimitemperatur för en bostadshyresrätt men är er temperatur allt för låg och att ni saknar tillgång till varmvatten får det anses vara en brist av hyresvärden orsakad vilken försämrar ert boende eller rent av hindrar er att bo i bostaden. Ni bör framföra ett skriftligt klagomål till hyresvärden. Ni kan, enlighet med 12 kap. 16 och 11 §§ jordabalken, begära såväl ersättning som nedsättning av hyra. Har ni redan framfört klagomål till er hyresvärd eller om hyresvärden inte mottar ert klagomål kan ni vända er till hyresnämnden med ett åtgärdsföreläggande. Ett åtgärdsföreläggande beslutas av hyresnämnden och innebär att hyresvärden ska ha åtgärdat fel i lägenheten före ett visst datum. Utförs inte åtgärden inom förelagd tid kan detta medföra att hyresvärden får betala vite till staten.

Jag hoppas ni har fått svar på er fråga och önskar er lycka till! Behöver ni ytterligare hjälp är ni välkomna att använda er av kommentarsfältet nedan eller boka tid med våra jurister på ett kontor nära er, det kan ni göra här. Lycka till!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden