Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kvarlämnad egendom av hyresgäst efter utflyttning

Hej!

Jag hade hyrt ut min lägenhet i ett år, det är godkänt från förening också, hyresavtal slutat i maj månad, hon( hyresgäst) har lämnat nyckel och flytt ut saker från lägenhet. Nu har jag sålt min lägenhet och tänker tomma min lägenhet, då komma förening ringa mig sa att hyresgäst har lämnat saker vid källare korridor vi måst ta hand om dem, efter 5 månad från när hon flytta ut få vi veta från förening hon har lämnat många saker, jag försöka kontakt henne, men hon sa att det är bara en soffa hon hade lämnat, vi kan kasta soffa men andra saker är inte hennes vi kan inte kasta dem, jag hade förklara det för förening men förening sa att det är hon som lämnat först sen andra lämnat efter, ändå det är mitt problem för att det är min hyresgäst har gjort, jag måst tar hand om allt andra som lämnat. Vad kan jag göra nu? Jag har inte gjort någonting, men jag måste tar hand om allt. Tack på förhand

Rådgivarens svar

2018-11-13

Hej och tack för att du skickar in din fråga till Fråga Juristen! Här nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation.

Regler om hyra och förhållandet mellan hyresgäst och hyresvärd återfinns i Jordabalken kapitel 12, vilket brukar kallas för hyreslagen.

Hyresvärd och hyresgäst

Enligt reglerna i jordabalken kapitel 12 blir du, som äger en bostadsrätt, hyresvärd gentemot den person som du hyr ut din lägenhet till. Den personen blir i sin tur hyresgäst.

Det ovanstående innebär att de rättigheter och skyldigheter som en hyresgäst har gentemot en hyresvärd kan göras gällande av den person som är din hyresgäst, men det innebär också att du kan göra gällande de rättigheter och skyldigheter som en hyresvärd har gentemot en hyresgäst.

Just en sådan rättighet som du har som hyresvärd gentemot din hyresgäst är rätten att förfoga över egendom som en hyresgäst lämnar kvar.

När tillfaller en hyresgästs övergivna egendom hyresvärden?

Enligt jordabalken kapitel 12 § 27 st 2 gäller att om det i en lägenhet som hyresgästen har lämnat eller från vilken han avhysts eller i ett utrymme som hör till lägenheten finns egendom, som kan antas tillhöra honom eller någon i hans hushåll, och om han inte inom tre månader från anmaning eller inom sex månader från det han lämnade eller avhystes från lägenheten har avhämtat egendomen, tillfaller den hyresvärden utan lösen.

Innebörden av denna paragraf är att du som hyresvärd i vissa situationer övertar äganderätten till egendom som en hyresgäst har lämnat efter att hyresgästen har flyttat ut. I paragrafen står det ”… i ett utrymme eller som hör till lägenheten finns egendom…”, vilket även innefattar t.ex. gårdstomt. Mot denna bakgrund gör jag bedömningen att detta även rimligen bör innefatta egendom som lämnats i en källarkorridor.

Beroende på när du var i kontakt med henne kan äganderätten ha övergått till dig, beroende på om du har anmanat (tydligt sagt till) din hyresgäst att hämta sina saker för mer än tre månader sen. Om du inte har gjort det, kan egendom ändå vara din vid det här laget, om det var mer än sex månader sen hyresgästen lämnade kvar egendomen.

Oavsett har din hyresgäst gett sitt samtycke för dig att slänga soffan som tillhörde henne. Du har alltså få tillåtelse från din hyresgäst att förfoga över soffan, och du kan alltså slänga den.

Innebörden av orden ”tillfaller”

Att det står just tillfaller innebär att om den delen av lagen är uppfylld så är det alltså du som nu är ägare. I en sådan situation faller det då tyvärr på ditt ansvar att göra dig av med soffan, eftersom det är nu du som äger den. Att det är ditt ansvar framkommer förmodligen av antingen ditt kontrakt med bostadsrättsföreningen, eller av din bostadsrättsförenings stadgar. Gissningsvis finns det antingen i ditt kontrakt eller stadgarna något som indikerar eller tydligt anger att det är vems ansvar det är att sköta gemensamma utrymmen. Om det då är din soffa som finns i ett gemensamt utrymme, kan det mycket möjligt vara ditt ansvar att ta hand om soffan, eftersom den nu tillhör dig.

De andra sakerna

Jag förstår inte riktigt detaljerna kring de ”andra sakerna”. Tillhör det henne, eller är det saker som inte är hennes men som hon har lånat, eller har hon ingenting att göra med sakerna över huvud taget?

Om det är hennes saker gäller samma regler som jag beskrivit ovan under den tredje rubriken.

Om det inte är hennes saker men som hon har lånat är läget mer oklart, men om hon på uppmaning av dig inte hämtat sakerna som hon lånat, och att hon är medveten om att du kommer slänga sakerna om hon inte har hämtat sakerna inom en skälig tid, ligger ansvaret på henne för vad som sker med egendomen gentemot den person hon har lånat sakerna av.

Dock är det en viktig skillnad här att egendomen i det ovanstående scenariot inte tillfaller dig, vilket innebär att äganderätten inte övergår till dig. Alltså är det inte dina saker, och du bör då inte ha en skyldighet enligt ditt kontrakt eller stadgarna att göra dig av med sakerna, eftersom de inte är din och det faller inte på ditt ansvar att ta hand om egendom som inte är din.

Samma sak gäller om det varken är hennes saker, eller någon annans saker, som hon har lånat sakerna av. Dessa saker har inte tillfallit dig, och du är alltså då inte ägare till sakerna. Eftersom du då inte är ägare till sakerna har du i denna situation ingen skyldighet att göra dig av med sakerna.

Sammanfattning

Svaret på din fråga beror på omständigheterna som jag har tagit upp ovan. Det kan vara så att det faller på dig att göra dig av med både soffan och de andra sakerna, eftersom äganderätten kan har övergått från din hyresgäst till dig. Detta är det mest troliga vad avser soffan. Av ditt kontrakt, alternativt din bostadsrättsförenings stadgar, bör det då framgår vems ansvar det är att hålla efter de gemensamma utrymmena.

Vad gäller de ”andra sakerna” så kan det vara som ovan att äganderätten har gått över på dig. Då gäller samma sak som ovan.

Om de ”andra sakerna” inte tillhör dig, bör det inte finnas någonting varken i ditt kontrakt eller i stadgarna, som utpekar dig som ansvarig att göra dig av med sakerna, eftersom det inte är dina saker.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om det är något annat du undrar över så får du gärna ställa fler frågor till oss på Fråga Juristen.

Med vänlig hälsning,
Gabriel Axelsson

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden