Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Krävs godkännande av badrumsrenovering i bostadsrätt?

Kan styrelsen i bostadsrättsföreningen förbjuda mig att använda min dusch till dess att de har godkänt min badrumsrenovering?

Rådgivarens svar

2021-04-15

Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Renoveringsåtgärder som kräver tillstånd

Regler kring bostadsrätter finns i bostadsrättslagen. Där regleras bland annat hur bostadsrättshavaren får använda lägenheten. Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd utföra en åtgärd som innefattar ingrepp i en bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller annan väsentlig förändring av lägenheten (bostadsrättslagen 7 kap. 7 §). Styrelsen får endast vägra ge tillstånd till en sådan åtgärd om åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

Godkännande och besiktning i efterhand

Din fråga rör dock snarare om det krävs godkännande i efterhand och om styrelsen kan hindra dig att använda duschen fram tills att sådant godkännande har getts. Gällande denna fråga finns det inte något föreskrivet i lag. En bostadsrättförening ska dock ha stadgar (bostadsrättslagen 1 kap. 2 §). Kravet på godkännande och besiktning i efterhand kan vara reglerat i bostadsrättsföreningens stadgar eller i annat avtal mellan dig och styrelsen. För att utreda vad som gäller kring sådant godkännande måste stadgar och eventuella skriftliga eller muntliga avtal mellan er undersökas.

Rekommendation

I första hand rekommenderar jag att du kontaktar styrelsen med dina synpunkter och undersöker om processen kan påskyndas så att du kan få godkännande att använda din dusch. Du kan även efterfråga vilken grund styrelsen har för att förbjuda dig att använda duschen. Om du vill få en mer konkret bedömning av vad som gäller juridiskt i din situation rekommenderar jag att du bokar tid med någon av våra jurister hos Familjens Jurist. Du kan välja mellan att ta ett onlinemöte, telefonmöte eller ett fysiskt möte på kontor.

Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden