Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Krav på samtycke vid förvaltning av samägd fastighet

    Jag är delägare i ett hus med en större trädgård, närmast en park. Min lite äldre delägare har utan min delaktighet låtit ett skogsbolag göra avverkningar som vi alls inte är överens om. Det skogsbolag som anlitades har förespeglat för min delägare att "det skulle gå jämt upp", värde i virke och arbete. Nu när jag börjar nysta upp, försöker hinna ikapp, så rättar de upp sina beräkningar något, att det nog blir en förtjänsts oss till godo. Det är dock inte om ersättning, pengarna, som jag vill fråga; I stället är det själva grunden till det som hänt; Har skogsbolaget över huvud taget rätt att skriva kontrakt och sen verkställa en avverkning utan att alla delägare är med? Ska jag polisanmäla saken, vem kan ta en sådan här fråga?

    Rådgivarens svar

    2019-04-30

    Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Vi ber om ursäkt att svaret har dröjt. Nedan kommer en redogörelse gällande frågan.

    När det handlar om fastigheter som är samägda av flera delägare så blir Lagen om Samäganderätt (här) tillämplig. Enligt lagen så måste alla delägare samtycka till åtgärder gällande förvaltningen av fastigheten. Det enda undantaget från kravet på samtycke från alla delägare är då en åtgärd är nödvändig och brådskande och det finns inte tid för att invänta samtycke från resterande delägare. Utöver det så krävs alltså alltid samtliga delägares samtycke vid åtgärder gällande förvaltningen.

    I detta fall så verkar alltså den äldre delägaren ha handlat på ett sätt som bryter mot lagen då han låtit avverka skog tillhörande er samägda fastighet utan att ni andra har samtyckt till åtgärden. Då det inte verkar ha handlat om någon brådskande åtgärd så är inte undantaget aktuellt. Det betyder att det alltså är delägaren som har handlat felaktigt och brutit mot lagen. Utöver det framgår det av lagen att avkastningen av avverkning av fastigheten ska delas lika mellan delägarna om de äger lika mycket av fastigheten.

    I första hand rekommenderar jag därför att du tar kontakt med den äldre delägaren och försöker reda ut konflikten samt få kompensation/skadestånd om fastigheten minskat i värde på grund av avverkningen samt/eller begär lika stor del av avkastning från avverkningen. Om delägaren vägrar och ni inte kan komma överens så kan du stämma delägaren då denne inte har handlat i enlighet med reglerna i lagen om samäganderätt. I sådant fall, om du vill gå vidare med detta ärende, skulle jag råda dig att du tar kontakt med en jurist som vidare kan hjälpa er med tvisten och en eventuell stämning. Du är varmt välkommen att boka tid hos våra jurister på Familjens Jurist.

    Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga.

    Vänliga hälsningar,

    Elma

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden