Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Krav på bostadsändamål för hyreslagen tillämplighet

    Är det ett bostadsändamål (1 rum och hygienutrymme)om rummet inte har kök/köksutrustning och inte heller omfattas av något gemensamt kök? .

    Rådgivarens svar

    2019-09-12

    Hej! Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Ett svar följer här nedan.

    Bostadslägenhet

    Vad gäller tillämpliga regler hänvisar jag till mitt tidigare svar den 8 september 2019 med rubriken Hyreslagens tillämplighet trots avsaknad av kök och köksutrustning.

    Frågan om det rum du beskriver kan anses utgöra en lägenhet för bostadsändamål besvarade jag i mitt tidigare svar som finns beskrivet ovan. För att förtydliga så är det mycket möjligt att den bostadssituation du beskriver anses vara en lägenhet för bostadsändamål. Som framgår av det tidigare svaret kan en lägenhet som saknar kök fortfarande anses utgöra en bostad i jordabalkens kapitel 12 (hyreslagens) mening. Det avgörande är vad syftet med lägenheten är. Om syftet är att bo i lägenheten, utgår man ifrån att det är en sådan bostadslägenhet som omfattas av hyreslagen.

    Föreligger hyresavtal

    Utöver att det ska vara en bostadslägenhet måste det dessutom finnas ett hyresförhållande för att hyreslagen ska vara tillämplig. Av mitt tidigare svar framgår att om det finns dusch och toalett, samt att man har dispositionsrätt över bostaden så föreligger ett hyresförhållande. Vad gäller särskilt boende och demensboende betyder dispositionsrätt att man inte delar bostaden med någon annan. Man ska alltså kunna disponera över sin egen bostad.

    Om både dessa ovanstående förutsättningar är för handen, då är hyreslagen tillämplig. Av det du beskrivit i denna och i din förra fråga är det mycket möjligt att hyreslagen är tillämplig.

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har ytterligare frågor får du gärna ställa dem till Fråga Juristen.

    Med vänlig hälsning,

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och svaren utgår från juridiken så som den såg ut då svaret publicerades, gällande rätt kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden