Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kostnader vid hyrestvist

Hej,
Min hyresvärd besiktigade min förra lägenhet där man upptäckte en lila fläck på våtrumstapeten i duschen och skrev därmed ner detta i besiktningsprotokollet. Jag flyttade därifrån och fick ett krav ifrån min hyresvärd på 20.000 kr, detta har jag bestridit via hyresgästföreningen. Efter undersökning har jag kommit fram till att skulle de välja att skicka en stämningsansökan anses detta som ett förenklat tvistemål då belopp understiger ett halvt basbelopp, men skulle jag förlora kan jag komma att stå för stämningsansökan om 900 kr.
Har ni erfarenhet av liknande fall, hur mycket högre kan jag bli krävd på om jag skulle förlora i tingsrätt och vad skulle ni råda mig att göra?
Tack på förhand.

Rådgivarens svar

2017-08-15

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

Genom att bestrida kravet via Hyresgästföreningen kan de hjälpa dig att få hyresvärden att ta tillbaka sitt betalningskrav. Hyresvärden kan också ta upp ärendet i hyresnämnden eller stämma dig i tingsrätt. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller i respektive fall.

Hyresgästföreningen
Om din hyresvärd skickar en faktura som du själv anser är felaktig är det bra att bestrida denna i Hyresgästföreningen, så som du har gjort. Hyresgästen ska aldrig tvingas betala för skador som funnits i lägenheten sen tidigare eller som har uppstått genom normalt slitage. Om fläcken i badrummet utgör en tidigare skada eller vanligt slitage finns det goda möjligheter att Hyresgästföreningen hjälper dig att bestrida fakturan så att hyresvärden drar tillbaka sitt krav.

Ärende i hyresnämnden
Hyresnämnden kan medla i tvister rörande hyresrätter och kan avgöra de flesta av dessa tvister genom beslut. Hyresnämnden tar inte ut några avgifter från parterna. Parterna får dock stå för sina egna kostnader, t.ex. om en part har valt att anlita ett ombud. Tanken är dock att du ska kunna klara dig utan ombud i hyresnämnden. Parterna får även ersätta egna kostnader så som förlorad arbetsförtjänst för den tid som förhandlingen tar. Ett beslut från hyresnämnden kan överklagas till Svea hovrätt. Om målet tas upp i hovrätten måste den part som förlorar målet både betala sina egna och motpartens rättegångskostnader.

Stämma i tingsrätt
Den part som väljer att stämma i tingsrätt måste, som du skriver, betala en ansökningsavgift på 900 kr om kravet understiger ett halvt prisbasbelopp. I tingsrätten är huvudregeln att den som förlorar tvisten ska betala motpartens rättegångskostnader. Men, i mål som rör högst ett halvt prisbasbelopp, så kallade ”småmål” står vardera part för den största delen av sina egna rättegångskostnader.

Förlorande part får dock stå för följande kostnader:
1. En timmes rättslig rådgivning med ett belopp som motsvarar högst den ersättning som betalas för rådgivning enligt rättshjälpslagen (1996:1619) under en timme,
2. ansökningsavgift eller tilläggsavgift,
3. resa och uppehälle för en part, ställföreträdare eller ombud i samband med sammanträde,
4. vittnesbevisning, och
5. översättning av handlingar.

Rättskyddet som ingår i hemförsäkringen kan ofta täcka vissa rättegångskostnader. Rättskyddet täcker dock som regel inte småmål.   

Vad gäller i ditt fall?
Om tvisten mellan dig och din hyresvärd inte löser sig när du har bestridit kravet via Hyresgästföreningen kan hyresvärden ta upp ärendet i hyresnämnden eller i tingsrätt. Både i hyresnämnden och i tingsrätten (eftersom detta endast är ett småmål) kommer vardera part stå för sina egna kostnader. Förlorande part kan dock bli skyldig att ersätta kostnaderna som jag tog upp i punktlistan ovan. Hur stora dessa kostnader blir är svårt att säga. Förlorar du tvisten blir du också skyldig att betala kravet från din hyresvärd på 20 000 kr. I hyresnämnden klarar man sig oftast utan ombud varför kostnaderna inte blir så höga. I tingsrätt kan rättegångskostnaderna däremot bli stora. Beroende på hur stora rättegångskostnaderna blir kan det ibland vara värt att istället betala kravet från hyresvärden istället för att vänta tills hen stämmer dig.

Jag hoppas att du fick vägledning i din fråga. Behöver du ytterligare hjälp eller behöver du anlita ett ombud är du välkommen att kontakta våra duktiga jurister på Familjens jurist.

Med vänlig hälsning,
Sofia Berg 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden