Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Köpekontrakt och köpebrev

Hej.
Om jag köper ett hus och skriver ett köpekontrakt som inte är fullständigt rätt, men skriver ett köpebrev som är fullständigt rätt.
Jag betalar hela köpeskillingen.
När jag nu har fått lagfarten, kan säljaren då hävda att köpekontraktet är ogiltigt och därför ångra försäljningen?

Rådgivarens svar

2019-01-13

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Köpekontrakt och köpebrev

Regler om köp av fast egendom finns i jordabalken. Ett bindande avtal ingås enligt lagen på följande vis:

Köp av fast egendom slutes genom upprättande av köpehandling [...] Köp som inte uppfyller föreskrifterna [...] är ogiltiga.

Har ni inte en korrekt upprättad köpehandling är avtalet alltså inte bindande. Detta förändras inte av att det har upprättats ett köpebrev, eftersom att lagen är tydlig med att avtalet – köpet – är en sak, och att köpebrevet är en annan.

Har köp slutits och upprättas därefter köpebrev...

Köpebrevet är snarare ett kvitto på att betalning har erlagts. Det används också när man ansöker om lagfart. Anledningen till att lagfart har beviljats är alltså att det finns ett giltigt köpebrev. Men om själva grundavtalet, d.v.s. köpehandlingen, inte är giltig, så är inte köpet giltigt.

Jag hoppas att det var svar på din fråga. Om du har någon ytterligare fundering, om detta eller något annat, så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

Med vänlig hälsning,
​​​​​​​Helmer

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden