Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Köpas ut ur bostadsrätt samt möjlighet till tvångsförsäljning

Hej,jag heter Yvonne, var ihop med en kille för ca.10 år sedan, vi hade en bostadsrätt som han ägde 90procent och jag 10 procent, han har kvar lägenheten, nu undrar jag hur man går tillväga för att jag ska få ut mina 10 procent?      

Rådgivarens svar

2018-03-02

Hej! 

Tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen! Utifrån din fråga förstår jag det som att du och din före detta kille var sambor. Om ni vid tillfället var gifta ber jag dig att återkomma. Reglerna som är tillämpliga på din fråga hittar du i sambolagen (SamboL), bostadsrättslagen (BRL) samt lag om samäganderätt (SamägL). Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.  

Sambo och bodelning 
För det första vill jag uppmärksamma om sambors rätt vid en separation. Bostad och bohag som köps för gemensamt bruk kallas samboegendom, 3 § SamboL. Vi en separation ska denna samboegendom enligt sambolagens regler delas jämt mellan parterna, detta kallas för bodelning. Detta innebär att en sambo har rätt till 50 % av bostaden vid en separation, om bostaden köptes för gemensamt bruk. För att göra anspråk på lägenheten måste dock sambon begära bodelning inom ett år, se 8 § SamboL. I ditt fall är det alltså tyvärr försent. Detta är förutsatt att inget samboavtal föreligger, genom ett samboavtal kan man nämligen avtala bort sambolagens regler.  

Bli utköpt ur bostaden   
Eftersom det är för sent att påkalla en bodelning kan din före detta kille istället köpa ut dig ur bostaden. Vid överlåtelse av en andel i en bostad krävs att ett skriftligt överlåtelseavtal upprättas, se 6 kap. 4 § BRL. Av överlåtelseavtalet ska det framgå vilken bostad överlåtelsen gäller samt hur stor andel som ska överlåtas. 

Din före detta kille ska ersätta dig med 10 % av nettovärdet av bostaden. Utgångspunkten för att beräkna nettovärdet är marknadsvärdet. För att få fram marknadsvärdet bör ni anlita en mäklare som värderar bostaden. Från marknadsvärdet kommer en latent kapitalvinstskatt samt ett fiktivt mäklararvode att räknas av. Likaså beaktas eventuella lån hänförliga till bostaden. Med latent kapitalvinstskatt menas den framtida skatt som ska behöva erläggas vid en försäljning av bostaden. Med fiktivt mäklararvode menas den kostnad som tillkommer av att få bostaden värderad av en mäklare. Står du med på lånen för bostaden så måste du tala med din bank så att lånet skrivs över på din före detta kille. 

Om din före detta kille inte vill köpa ut dig  
Om din före detta kille av någon anledning inte går med på att köpa ut dig kan samäganderättslagen bli tillämplig. Genom denna lag kan du få till en tvångsförsäljning av bostaden, se 6 § SamägL. Ansökan om tvångsförsäljning görs hos tingsrätten som kan besluta om att utse en god man som sköter försäljningen. Om försäljningen går igenom har du rätt till 10 % av vinsten eftersom du äger 10 % av bostaden.     

Sammanfattning och råd 
Det bästa alternativet är om ni kan komma överens om att din före detta kille köper ut dig ur fastigheten. Om ni inte kan komma överens kan du via samäganderättslagen framtvinga en försäljning av bostadsrätten för att få ut din andel i bostaden. Det sista alternativet är inte att föredra då det kan vara både en kostsam och tidskrävande process.  

Jag hoppas att jag har besvarat din fråga. Behöver du ytterligare hjälp, t.ex. med att framställa en begäran hos din före detta kille att köpa ut dig, är du varmt välkommen att kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist. Återkom gärna i kommentarsfältet om du har några kompletterande frågor eller funderingar. 

Vänliga hälsningar.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden