Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Köparens dröjsmål med att tillträda bostadsrätt

Vad gäller när köparen inte kan tillträda på tillträdesdagen när dom sedan tidigare har fått 3 och en halv månads extra tid via ett tillägsavtal, tillträdet skulle ha skett 15/6 och förlängts till 1/10. Dom har betalat 470 tusen i handpenning samt 15000/månad från den 1/7. Vi har betalat mäklararvode på 95 000:- och köpt ny lägenhet där vi har lagt handpenningen, nu är den förbrukad. Vi vill ev. inte sälja på nytt, utan flytta tillbaka, eftersom tiden från försäljningen som skedde i februari 2018 har varit som en lång sträckbänk, vi orkar inte mer. Vad händer och vad har vi för rättigheter? Handpenningen?mäklararvodet?ven ska häva köpet, vi eller köparen? Rätt till skadestånd?

Rådgivarens svar

2018-09-26

Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

Regler om köp av bostadsrätt regleras i köplagen (KöpL).

I mitt svar har jag utgått ifrån att bostaden ni sålt är en bostadsrätt och inte ett hus eller villa. Köp och försäljning av bostadsrätter regleras enligt köplagens bestämmelser. I ert fall så har köparen inte tillträtt bostaden enligt överenskommelse vilket innebär att på grund av köparen så har avtalet inte kunnat fullbordas. I köplagen benämns detta som dröjsmål för varans avlämnande, varan i detta fall är bostadsrätten. Köparen är skyldig att medverka till att köpet kan fullbordas, om köparen underlåter att medverka och det inte beror på säljare så aktualiseras säljarens rätt till påföljder. Säljaren kan då begära att köparen fullgör köpet eller att köpet hävs. Ni kan kräva fullgörelse av köparen eftersom dröjsmål endast beror på denne, om köparen vägrar att tillträda bostaden enligt ert tilläggsavtal så kan hävning bli aktuellt. Hävning kan ske om köparens avtalsbrott är av väsentlig betydelse för säljaren och att köparen insåg eller borde ha insett detta. Köparens tillträdande är av väsentlig betydelse för en säljare eftersom hela överlåtelsen av bostaden är beroende av köparens tillträdande. Säljaren har i vissa fall även rätt till ersättning för den skada som uppkommit på grund av köparen inte medverkat till köpet, om det framgår från avtalet eller av omständigheterna att säljaren hade ett särskilt intresse att varan såldes. Det finns helt klart ett särskilt intresse hos er att köpet skulle fullbordas dock är det osäkert om ersättning kan utgå för kostnader som uppkommit under ”tilläggsperioden” eftersom ni avtalat om en förlängning av tillträdesdagen. Som det ser så har ni rätt att kräva fullgörelse och möjligtvis häva köpet. Jag råder er att kontakta en jurist som kan hjälpa er med att utreda era valmöjligheter samt om det finns en grund för hävning.

Jag hoppas att mitt svar har gett dig vägledning i hur ni ska gå vidare med ert ärende. Om du känner att behöver hjälp att saken vidare så är du varmt välkommen att kontakta en av våra familjejurister här.

Vänliga hälsningar,

Alba

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden