Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Köpa ut delägare ur fastighet - hur går man till väga?

Hej!
Hur ska man gå till väga om ett av våra två barn vill bli utlöpt från vårt fritidshus.
 

Rådgivarens svar

2020-08-12

Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Jag tolkar dig som att era barn är vuxna och att ni i dagsläget samäger fritidshuset. Regler om köp av fastighet finns i Jordabalken (JB). Nedan följer en redogörelse om hur man kan gå till väga samt vilka formkrav som måste iakttas.

Värdera fastigheten
När en delägare önskar bli utköpt brukar det första steget vara att värdera fastigheten. Det finns ingen lag som talar om hur en fastighet ska värderas, men ett vanligt sätt är att kontakta en eller flera mäklare som värderar den åt er. Om ni väljer att låta flera mäklare värdera fastigheten kan sedan ett medelvärde av deras uppskattningar användas som pris på fastigheten.

Formkrav vid köp av fastighet
För att ett fastighetsköp ska vara giltigt måste vissa formkrav uppfyllas, 4:1 JB. En köpehandling måste upprättas och i den ska priset och överlåtelseförklaring framgå. Köpehandlingen ska undertecknas av både köparen och säljaren. Därefter måste köparen söka lagfart för fastigheten inom tre månader från köpet, 20:1-2 JB. För att lagfart ska kunna erhållas måste köparen och säljarens underskrifter på köpehandlingen bevittnas av två personer, 20:7 JB.

Mer information om försäljning av fast egendom finns på Familjens Jurists hemsida. Om ni vill så är ni även varmt välkomna att boka tid hos Familjens Jurist för ytterligare rådgivning. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden