Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Köpa in sig i sin sambos hus

Hej.

Jag vill köpa in mig i sambons hus. Hur går man tillväga? Vill även ta ett bolån för att kunna köpa in mig. Vilka avtal behöver vi? 

Rådgivarens svar

2020-05-16

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Jag utgår från att det rör sig om en fastighet i det här fallet när jag svarar på hur ni går till väga.

Hur kan man köpa in sig i sin sambos hus?

När man ska köpa och sälja fastigheter finns det vissa formkrav i 4 kap. 1 - 3 §§ jordabalken, JB som måste uppfyllas för att köpet ska bli giltigt. Man måste bl.a. upprätta en köpehandling som ska skrivas under av både säljaren och köparen. Köpehandlingen ska innehålla uppgift om köpeskilling och en förklaring av säljaren att egendomen överlåts på köparen (4 kap. 1 § JB). När man som i det här fallet vill köpa in sig i någons fastighet blir man också samägare tillsammans med den andra personen (4 kap. 8 § JB).

Samägande av fastighet

När man är samägare av en fastighet blir lagen om samäganderätt tillämplig. Den lagen reglerar t.ex. vilka åtgärder man som delägare får vidta med fastigheten utan övriga delägares samtycke. Exempelvis får man inte sälja eller utföra annat än brådskande renoveringar av fastigheten utan övriga delägares tillåtelse (2 § samäganderättslagen). Samäganderättslagen ger även möjlighet till att begära att egendomen säljs på offentlig auktion, vilket kan utnyttjas t.ex. om man som delägare inte kommer överens om hur fastigheten ska förvaltas (6 § samäganderättslagen). Samäganderättslagen kan avtalas bort i många delar genom ett så kallat samäganderättsavtal där samägarna kan komma överens om vad som ska gälla dem emellan angående hanteringen av egendomen.

Lån

Jag är lite osäker om ni vill ta banklånet tillsammans eller om du vill ta det själv. Om du vill ta det själv och du inte anses tillräckligt kreditvärdig själv kan banken kräva att du ska ha en medlåntagare. Låntagarna är oftast solidariskt ansvariga för banklånet, vilket innebär att banken kan vända sig till vem som helst av dem för att kräva in hela skulden. I den här typen av fall är det ofta bra att ha ett medlåntagaravtal så att låntagarna kan bestämma mellan sig vad som händer om det blir medlåntagaren som betalar tillbaka hela eller delar av lånebeloppet till banken.

Sammanfattning och hur ni kan gå vidare

Ni kan komma överens om hur stor del av fastigheten du ska äga och till vilket pris du ska köpa den av din sambo. Jag skulle dock rekommendera er att ta hjälp av en jurist för att upprätta ett köpavtal eftersom fastighetsöverlåtelser, som sagt, har vissa formkrav för att bli giltiga. Försäljning av fastigheter kan också utlösa skatterättsliga konsekvenser, som jursten kan hjälpa till med (ni kan förstås även ta kontakt med Skatteverket för råd).

Ni bör också fundera över om ni vill ha ett samäganderättsavtal, så att ni kan reglera hur den gemensamma egendomen ska hanteras och förvaltas. Tar man lån tillsammans med någon är det också bra att ha ett medlåntagaravtal så ni reglerar betalningsskyldigheten mellan er. Familjens Jurist kan hjälpa er med både fastighetsrätten och samäganderättsavtalet. Hos Familjens Jurist kan ni även upprätta medlåntagaravtal online eller i möte med en jurist.

Glöm heller inte bort att efter att du blivit ägare till fastigheten måste du ansöka om lagfart inom tre månader från förvärvet (20 kap. 1 - 2 §§ JB). Detta gör du hos Lantmäteriet, se här.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om du undrar över något annat kan du alltid ta kontakt med Fråga Juristen igen.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden