Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Köpa in sig i sambos hus

Jag är på väg att bli sambo till sommaren. Mina frågor är:
Min sambo äger sitt hus och har lån på 1.8 milj. (3 st lån på vardera 600 000 kr). Huset värderat till ca: 3.5 milj.
Jag har ca: 500.000 kr att lägga in i hans hus (vinst från mitt hus). Vad är bäst att göra i vårt läge? Att skriva skuldebrev på den % jag kan äga i huset för mina pengar? Då behåller vi hans låga ränta på lånet som också är bundet i 2 år till. Tanken är att vi ska renovera huset en del så att istället för att ta lån för renoveringen kan vi använda mina pengar till det istället för att jag lägger in det i huset. Går detta? El är det bättre att jag betalar hans ena lån på 600.000 kr och då äger den % det blir? Huset är värderat till 3.5 milj. i dagens skick. Om vi skulle sälja det som det är så får han hela vinsten förutom den del jag lagt in (500.000 kr). Om vi säljer efter renoveringen och då värdet är till ex: 4 milj. Då har jag väl rätt till den vinsten över 3.5 miljoner som vi delar lika på? Tänker jag rätt i detta? Om jag väljer att gå in som ägare på 50% på huset, vad gäller då?
Är det hälften på hans lån el blir det hälften på summan huset är värderat till idag? Om man väljer skuldebrev, behöver jag då skatta för min vinst från min försäljning av mitt hus (vinstskatt)?

Rådgivarens svar

2020-04-08

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med dina frågor. Du har många funderingar om hur ni ska gå tillväga med de ekonomiska spörsmålen då ni ska bli sambos. Jag svarar nedan generellt på vad som gäller vid ägande av fastighet för sambos och ger er råd utifrån er situation.

Att köpa in sig i hus

Regler om köp av fastigheter finns i 4 kap jordabalken (JB). Där finns bland annat bestämmelser om formkrav som är viktiga att följa för att en överlåtelse ska bli giltig (4 kap. 1-3 §§ JB). Det måste exempelvis upprättas en skriftlig handling som innehåller en överlåtelseförklaring och uppgift om köpeskilling och handlingen måste också skrivas under av båda parter. En delägare till en fastighet måste också enligt 20 kap JB ansöka om lagfart, det vill säga inskrivning av förvärvet. Den som köper in sig i en fastighet blir samägare till fastigheten tillsammans med övriga delägare, vilket innebär att reglerna i lagen om samäganderätt blir tillämpliga. 

Vilken summa en delägare ska betala för att köpa in sig på en viss del av huset är upp till parterna själva att bestämma. Viktigt är här att bland annat diskutera om den nya delägaren ska ha rätt till del av den vinst som redan uppkommit på fastigheten.

Sambors egendom

Vad som gäller avseende sambors egendom regleras i sambolagen. Utgångspunkten är att vid en separation ska samboegendom delas lika mellan parterna. Samboegendom är gemensam bostad och bohag som införskaffats för att användas gemensamt (3 § samt 5-6 §§). Det samborna ägde innan de flyttade ihop omfattas dock inte av sambolagen, vilket innebär att om ett par flyttar ihop i en bostad som den ena parten redan ägde och bodde i så är den bostaden inte samboegendom och behålls alltså av den parten vid en eventuell separation. Om sambor inte vill att sambolagens regler ska gälla kan man skriva ett samboavtal (9 §). 

Viktigt är också att nämna att sambor inte automatiskt ärver varandra. Vill man att ens sambo ska ärva ens kvarlåtenskap om man går bort är det därför nödvändigt att upprätta ett testamente. 

Er situation och sammanfattande råd

Det finns flera olika aspekter som är viktiga för er att diskutera innan ni bestämmer er för hur ni vill göra. Det handlar både om ekonomiska frågor, men även vad som händer om någon av er går bort eller om ni separerar. 

Om du inte går in som delägare på huset, utan istället lägger dina pengar på renovering, så är det viktigt att ni reglerar era ekonomiska förehavanden genom avtal. Om ni skulle separera så har du ingen rätt till del av huset och heller inte rätt att få tillbaka de pengar du lagt in i renoveringen. Detta skulle exempelvis kunna regleras med ett samboavtal i kombination med ett skuldebrev där du lånar ut dina 500 000:- till din sambo. Vid en eventuell försäljning blir han då skyldig dig den summan.

Går du in som delägare i huset så är det viktigt att ni kommer överens om hur stor andel du ska äga och till vilken köpeskilling. Du nämner själv alternativet att ni betalar ett av hans lån och går in som ägare på den procent den summan motsvarar i huset. Det andra alternativet du nämner är att du går in som hälftenägare och ni kan då upprätta ett skuldebrev där din sambo ”lånar ut” halva husets värde till dig. Om detta ska baseras på exempelvis marknadsvärdet eller taxeringsvärdet bestämmer ni själva. Baserar ni köpeskillingen på hans lån får du ju automatiskt del av den värdeökning som redan har skett på huset. Exempelvis, om du betalar ett av hans tre lån på 600 000:- och då blir 1/3 ägare av huset, så har du betalat 600 000:-, men äger en tredjedel av 3 500 000:-. Detsamma händer alltså om du betalar hälften av hans lån och samtidigt går in som 50% ägare, du betalar då ca 900 000:-, men äger hälften av 3 500 000:-.

Avseende vinstskatten från din försäljning så är den 22% och ska alltid betalas. Däremot går det att göra uppskov och vänta med att betala vinstskatten och du betalar då istället runt 0,5 % av vinsten i årlig skatt. Uppskovet begärs i samband med att du deklarerar bostadsförsäljningen och du ansöker hos Skatteverket. Huruvida det är bra eller inte att göra uppskov är väldigt individuellt och varierar beroende på din ekonomi och det kan finnas faktorer som gör det bättre eller sämre för just dig att göra uppskov. 

Vad som är bäst att göra i er situation kan jag inte svara konkret på eftersom det beror på många olika omständigheter. Så oavsett vad ni bestämmer er för så rekommenderar jag er att ta kontakt med en jurist. Detta för att er överenskommelse ska bli så ekonomiskt förmånlig som möjligt för er båda men även för att en eventuell överlåtelse, samboavtal och skuldebrev ska bli korrekt upprättade. Det kan också vara en god idé att fundera på om ni även vill skriva testamente. Läs mer hos Familjens Jurist om vad det innebär att bli sambo. Här finns även mer att läsa om samäganderättsavtal, samboavtal, skuldebrev och testamente. Jag rekommenderar att ni tar en personlig kontakt så att ni kan få den hjälp ni behöver utifrån er situation, men vill ni hellre skriva dokumenten själva finns Familjens Jurists onlinetjänst med fasta priser. 

Jag hoppas att du har fått svar på några av dina funderingar!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden