Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Köpa in sig i sambons hus

Hej
Min sambo och jag har bott tillsammans i hans hus i 14 år nu och min sambo byggde huset precis nör vi träffades. Jag var med och målade och hjälpte till med det mesta. Jag har köpt in mycket inredning och lite möbler i huset. Men min sambo äger det mesta. Vi delar på mat och inköp till oss och huset.
Jag har ett barn och min sambo har två. Jag har ju dessvärre inte köpt in mig i huset ännu. Jag står för det mesta av jobbet inne i huset med städning, tvätt och inhandling m.m som hyra och köper in mer mat. Min sambo jobbar 100% och jag ca 90% så jag hinner med allt i hemmet. Vi har skrivit papper på att om min man går bort tillfaller 1 miljon till mig. Och all inredning osv. Resten går till hans barn. Nu är jag 55 år och känner att jag måste tänka lite framåt. Huset är värderat till ca 6.8- 7 miljoner och så tänkte vi att jag köper in mig på en tredjedel så ca 2.3 miljoner.
Verkar det bra att jag investerar så?
Vi tänkte om det händer oss ngt så är det bra med en tredjedel som tillfaller våra tre barn.
Hur ska jag/vi tänka vidare. Kan man även göra något med gåvobrev?

Rådgivarens svar

2020-01-02

Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med dina funderingar. Jag kommer först att gå igenom reglering som är bra att veta om som sambo, och sedan ge svar på din fråga. 

 

Sambor ärver inte varandra

Sambor ärver inte varandra. Det innebär att om din sambo går bort kommer hans barn att ärva hela hans kvarlåtenskap, vilket omfattar huset om det är han som äger det. 

Du berättar att ni skrivit papper på att en del ska tillfalla dig om din sambo går bort. Det är då viktigt att veta om att det enda sättet att ge bort något efter sin bortgång är genom ett testamente. Om det ni skrivit inte uppfyller kraven för att vara ett testamente, så kommer det inte att gälla. Formkraven för testamente är att det ska vara skriftligt, och att två vittnen bevittnar testators (den vars testamente det är) underskrift, se ÄB 10 kap 1 §

Vill ni reglera vad du, eller era tre barn ska få om din sambo går bort eller om det händer er något, är det alltså testamente ni ska använda er av. Skriver man inte ett testamente, så ärver era barn enligt den ordning som är föreskriven i lagen, alltså att ditt barn ärver dig, och din sambos barn ärver honom. 

 

Kort om bodelning för sambor

När ett samboförhållande upphör (på grund av dödsfall eller annan anledning) har en sambo rätt till bodelning, se sambolagen § 8. Det som ingår i bodelningen är bostad och bohag som är samboegendom, alltså som har förvärvats för gemensam användning, se sambolagen § 3

Det som avgör om något är samboegendom är om det från början skaffades med avsikten att ni skulle ha det tillsammans. Det spelar alltså ingen roll vem som köpt något, eller hur länge man använt något gemensamt. I ert fall vågar jag inte uttala mig om ifall huset är samboegendom, men utifrån det du berättar låter det som att det kanske inte är det, och att det alltså inte skulle ingå i en framtida bodelning. 

 

Att förändra ägandeförhållandena som sambor

Vill man ändra ägandeförhållandet som sambos kan man använda sig av antingen köp eller gåva. Det är upp till samborna hur stor del som ska överlåtas och till vilket pris. Vid överlåtelse av fast egendom krävs en skriftlig överlåtelsehandling, alltså ett köpe- eller gåvobrev, se JB 4 kap 1 §. Överlåtarens underskrift på överlåtelsehandlingen ska bevittnas av två personer. Detta behövs när man sedan ansöker om lagfart för den nya ägaren. Det behöver man göra inom tre månader från att överlåtelsehandlingen upprättas, se JB 20 kap 2 §.

Du berättar att du bidragit ekonomiskt till hus och hem, men även att du till viss del avstår från betalt arbete för att kunna utföra hemarbete. Det är något som man kan välja att ha i åtanke när man omfördelar ägandet inom ett samboförhållande. Det är upp till samborna att bestämma hur man vill tänka.

 

Sammanfattning och rekommendation

För att reglera vem som ska ärva vad vid er bortgång behöver ni upprätta testamente, och om ni inte gör det så kommer era barn ärva enligt lag. Ni kan förändra äganderätten av huset med antingen köp eller gåva. För att köpa in dig i huset behöver ni upprätta en skriftlig överlåtelsehandling som bevittnas av två personer, och ansöka om lagfart. 

Jag rekommenderar att du/ni träffar en jurist för en mer detaljerad genomgång av er juridiska situation, så att det är säkert att ni får de resultat ni vill ha. Familjens Jurist kan hjälpa er med konsultation och med att upprätta de dokument ni behöver, ni kan boka en tid här

Hoppas du har fått svar på din fråga! Om du undrar över något mer är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till Fråga Juristen.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden