Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Köpa in sig i partners gård

Jag och min sambo funderar på om jag ska köpa in mig i hans gård. Den är värderad till ca 6 miljoner och jag har kapacitet för att gå in med 1,5 miljoner, 25 %. Hur gör man det på ett bra sätt? Och vilka avtal bör skrivas i samband med det?

Sedan har vi två särkullbarn var och ett gemensamt barn. Om jag går bort kan min sambo utan problem lösa ut mina barn från huset. Men finns det någon möjlighet att trygga att jag kan bo kvar i huset om min sambo skulle gå bort, trots att jag endast köpt in mig på 25 %.

Utöver det har vi valt att sambon ska fokusera på sitt företag vilket betyder att jag fått lägga ned mitt företag och endast behålla min heltidsanställning samt ta allt ansvar för hem, barn och mat m.m. Vår tanke är att denna uppdelning också ska reflekteras i det ekonomiska. Eftersom sambon har möjlighet att tjäna mer pengar för att han får tid av mig så ska han bidra mer ekonomiskt då jag inte har möjlighet att jobba lika mycket samt gör allt hushållsarbete. Är det normalt att man gör upp så och är det lyckat? Eller bör man dela både tid och utgifter 50/50.

Rådgivarens svar

2020-11-21

Hej och tack att du vänder din fråga till oss på Fråga Juristen! Jag ska försöka besvara din fråga på bästa möjliga sätt genom att nedan ge dig en allmän redogörelse för vad som gäller för situation och därefter praktiska tips om hur du kan gå vidare. 

Sambolagen eller samäganderättslagen?

Du skriver att du planerar att köpa in dig i din sambos gård. Eftersom att du benämner din partner som din "sambo" så utgår jag ifrån att ni två redan bor ihop i en annan bostad än gården. Huruvida ni bor ihop i en annan bostad eller bor ihop på gården är väsentligt att veta för att kunna gå vidare i frågan. För bostad införskaffad för gemensamt bruk inom ett samboförhållande utgör nämligen samboegendom, och ägs därför till lika stor del av varje part om inte annat är avtalat (SamboL § 3). 

Är det däremot så att gården inte är er huvudbostad eller är införskaffad för gemensamt bruk så omfattas den inte av Sambolagen (SamboL § 5 & 7). Skulle du i ett sådant fall välja att köpa in dig i gården omfattas ni då istället av Samäganderättslagen, där ni både ses som delägare och äger gården till den del ni har gått in med insats. Utgångspunkten är dock att parterna äger fastigheten till lika stor del om inte annat kan visas (SamäganderättsL § 1). Det är därför väsentligt att ni skriver ett samäganderättsavtal där det framgår att du äger gården med 25 % så att inte ni hamnar i en situation där ni inte kan bevisa äganderättsförhållandena. Skulle ni behöva hjälp är ni mer än välkomna att kontakta våra duktiga och erfarna jursiter på Familjens Jurist som kan hjälpa er att upprätta ett samäganderättsavtal

Skiftning av äganderättsförhållandena 

Det finns dessutom ett krav på att det finns en skriftlig handling som är undetecknad av båda parter för att ett köpeavtal ska vara giltigt (Jordabalken kap 4 §§ 1-3). När äganderättsförhållandena för fastighet ändras är det även viktigt att komma ihåg att ansöka om lagfart hos Lantmäteriet, som då också kan skriva in att du har lagfart till fastigheten. Du bör anmäla detta till Lantmäteriet inom tre månader efter att ni har undertecknat köpekontraktet. 

Säkerhet vid bortgång

Du skriver att om du går bort så kan din sambo utan problem lösa ut dina barn från huset. Det fungerar dock inte som så att man kan "lösa ut barn från huset" utan vidare, utan om du skulle gå bort så har självfallet din sambo ansvar att ta hand om ert gemensamma barn. Detta gäller även dina särkullebarn om det inte finns en annan vårdnadshavare till dessa, fram tills de är 18 eller har gått ut gymnasiet . Eftersom att sambos inte ärver varandra kommer däremot att ditt arvegods inklusive dina 25 % i gården att tillfalla dina barn, om ni inte har avtalat annat i testamente och sålänge detta inte kränker barnens rätt till laglott. Om han går bort gäller motsatsvis att hans särkullebarn och ert gemensamma barn ärver av honom. 

Uppdelning av hushållssysslor 

Vad gäller din fråga om uppdelning av hushållssysslor är detta inget jag kan svara på, utan det är helt upp till er själva hur ni vill lägga upp det och vad som passar er bäst. Det finns inga speciella juridiska regler om detta, utan huruvida ni vill ha gemensam eller delad ekonomi är något som ni själva får utforska vad som passar er som par bäst. Rent äganderättsmässigt har man ju självfallet rätt till sin egna inkomst på premissen att man har en försörjningsskyldighet till sina barn. Men det finns ingen sådan liknanade försörjningsskyldighet gentemot sin sambo. Hade ni varit gifta hade det varit något annorlunda, då man äger en stor del av sin egendom gemensamt samt svarar för varandras skulder i den mån den andra inte har täckning osv. 

Sammanfattning och råd till handlande

Med andra ord så att mitt råd till handling följande. Upprätta ett köpeavtal undertecknat av båda! Beakta formkravet i jordabalken kapitel 4 §§ 1-3. Skriv ett samäganderättsavtal där ni reglerar att du äger fastigheten med 25 % och han med resterande. Kontakta Lantmäteriet för att ansök om lagfart till gården. Samt tala med varandra om ni vill upprätta ett testamente för att testamentera tillgångar till varandra eller till varandras särkullebarn, annars tillfaller era tillgångar automatikskt bara era "egna" barn vid er bortgång. Avseende fördelningen av hushållsuppgifterna så hoppas jag att ni hittar en lösning på passar er. Lycka till med allt! 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden