Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Köpa in sig i makens bostad

Hej
Jag och min partner är gifta sedan 3 år. Vi är särbo och kommer vara särbo tills hens underhåll av barn tagit slut.
Jag har inga barn. Min partner har 3st barn. 1 barn är över 20 år, med en person. 2 barn som är under 18 år med en annan person.
Önskemål: att äga ett hem tillsammans på lika villkor
Jag skulle helst vilja köpa en ny fastighet/ hem tillsammans. Min partner vill bo kvar i det huset som hen köpte innan vi träffades och gifte oss.
Vad är bästa sättet att göra detta på? Det känns inte rättvist för mig att betala det som ”marknaden” anser att det är värt ”just nu” då det egentligen inte är det jag vill köpa och jag är osäker på om det är en bra investering eller inte. Marknadsvärdet är långt över det som min partner köpte det för, för 13 år sedan. Det finns ca 1 700 000 i lån (köpeskillingen ca 850 000). Hur mycket är rättvist att betala för 50%?
Är det bästa att ta lån och köpa? Eller gör man ett skuldebrev? Kan man ge som gåva och skriva andra papper för att slippa lagfart?
Sedan sista frågan: Vad händer om min partner dör då hen har barn och inte jag?
 

Rådgivarens svar

2020-06-16

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga.

Som jag förstår din situation så är ni gifta men bor inte ihop i nuläget men ni vill ändå äga ett boende tillsammans där ni båda äger 50 %

Lagen reglerar ej priset
Det finns ingen lag som reglerar vad man ska betala för att köpa in sig i sin partners bostad. Det är upp till parterna att komma överens om priset för detta.

Olika alternativ 
Ett alternativ är att köpa in sig till marknadspris, det innebär en vanlig försäljning av halva bostaden. När det gäller just en fastighet, ett hus, så kan detta medföra att den som säljer sin halva får betala kapitalvinstskatt på eventuell vinst man gör på den halva som säljs - och den som köper halva får betala lagfartsavgifter (1,5 % av köpeskillingen). 

Ett annat alternativ är att man ger bort halva fastigheten i gåva. Så länge vederlaget (det man betalar eller om man t ex ställer sig på lån) understiger halva taxeringsvärdet för överlåtelseåret behöver den som ger bort en del av fastigheten inte betala någon kapitalvinstskatt. Om det överstiger taxeringsvärdet räknas det inte som gåva utan som köp, oavsett vad handlingen kallas (det spelar alltså ingen roll att det sker genom ett gåvobrev). Att ge bort något som gåva kan ha arvsrättsliga konsekvenser för den som ger bort egendomen och det är något man måste undersöka och räkna på i varje enskilt fall. Om man ger det som gåva och vederlaget understiger 85 % av taxeringvärdet föregående år behöver man inte heller betala någon lagfartsavgift, överlåtelsen blir då skattefri för båda parter. Innan man gör en gåva mellan makar måste man registrera gåvan hos Skatterverket.

Om man vill undvika de arvsrättsliga konsekvenserna kan man istället bodela över halva fastigheten till sin make. Man får då ansöka om bodelning under bestående äktenskap hos Skatteverket och därefter göra ett bodelningsavtal där man för över halva fastigheten till sin make. Detta kan ske mot ett vederlag som går över taxeringsvärdet utan att någon part behöver betala någon skatt. Bodelning under bestående äktenskap är ett sätt att ändra ägare mellan makar. 

Vilket alternativ är bäst?
Det är svårt att svara på vilket alternativ som är bäst i det enskilda fallet utan att gå igenom makarnas ekonomi och beräkna riskerna för de arvsrättsliga konsekvenserna. Vilket pris det ska ske till och vad som är mest rättvist ger lagen inget svar på, där är det upp till parterna att komma överens. Med hjälp av en jurist kan man gå igenom de olika alternativen och dess följder för just er och därefter besluta vad som passar bäst i det enskilda fallet. 

Arvsrättsliga konsekvenser
Barn har rätt att få ut sin laglott, dvs hälften av arvslotten - det arv barnen får om inget annat är skrivet i testamente. Om en förälder har gett bort något av större värde kan det förstärkta laglottsskyddet i ärvdabalken 7 kap 4 § åberopas vid den förälderns bortgång. Det innebär att gåvan läggs tillbaka till dödsboet till det värde det har den dagen föräldern har gått bort och laglotten räknas på detta värde. Om barnet sedan inte får ut motsvarande värde från de tillgångar som finns kvar i dödsboet kan den som fått gåvan bli betalningsskyldig till barnet.

Vem ärver?
Om man är gift ärver ens make före gemensamma barn (ärvdabalken 3 kap 1 §). Detta gäller även om man inte har några barn. Har man barn från tidigare, dvs särkullbarn, så ärver barnen före maken. Vill man att ena make ska ärva måste man skriva testamente.

Sammanfattning
Det går inte utifrån den information jag har att säga vilket alternativ som är bäst för just er. Eftersom din make har barn kan det vara så att bodelning under bestående äktenskap är ett bra alternativ, ni är då också friare att välja till vilket belopp som den andra maken ska köpa in sig för utan att detta medför någon skatt. Jag rekommenderar er starkt att ta kontakt med en jurist för att få hjälp med detta så juristen kan säkerställa att det hela går rätt till och att effekten blir den önskade och att det inte blir några arvsrättsliga konsekvenser. Våra jurister på Familjens Jurist har lång erfarenhet av detta och ni kan boka in en tid för rådgivning per telefon för att diskutera bodelning under bestående äktenskap.

Vad gäller arvet så ärver din make dig, men du ärver inte din make - dennes barn kommer ärva om din make dör såvida det inte finns ett testamente. Om ni önskar hjälp med att upprätta ett testamente kan ni enkelt upprätta ett testamente via Familjens Jurist onlinetjänst.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden