Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kan uppsägning ske i förtid vid andrahandsuthyrning av bostadsrätt?

Hej! Jag och två kompisar hyr ett radhus som är en bostadsrätt i andrahand. Det står så här i vårt kontrakt: "Avtalet sägs upp med 2 månaders uppsägningstid till hyrestidens utgång. Vid utebliven uppsägning förlängs kontraktet med 6 månad(er) för varje gång." Vårt kontrakt gäller från 1 Aug 2019 till 1 Feb 2020. Nu vill de som äger huset eventuellt sälja det och kicka ut oss 15 Dec. De har dock INTE sagt upp oss än, men säger att det antagligen kommer bli så och att vi får veta den 15 November. Vår hyresvärd påstår att när huset är sålt är det inte längre deras och därför fritt fram att bryta kontraktet, att vi måste ut till den 15 Dec. Vad kan vi göra i det här läget? Vägra flytta och bo kvar i huset tills kontraktet löpt ut? Vad kan man kräva kompensation för om vi faktiskt blir tvingade att lämna? En av oss kommer behöva ställa in en jobbresa och förlorar därmed lön bland annat. Går det att få kompensation för?

Rådgivarens svar

2019-11-17

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

Uppsägning av uthyrd bostadsrätt
Vid andrahandsuthyrning av bostadsrätt aktualiseras bestämmelserna i privatuthyrningslagen (se 1 §). Där anges att ett hyresavtal som gäller för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens slut, men får även sägas upp i förtid (se 3 §). Minst tre månaders uppsägningstid gäller för en hyresvärd som vill säga upp ett hyresavtal i förtid. Enligt lagen krävs det alltså ingen uppsägning av ett avtal på bestämd tid, det går dock att avtala om att det ändå ska krävas en uppsägning trots att avtalet är tidsbestämt och då gäller detta. Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i lagen är till nackdel för hyresgästen är utan verkan och alltså inte bindande för hyresgästen (se 2 §).

Sammanfattning och rådgivning
Eftersom ni har avtalat om en automatisk förlängning av hyresavtalet såvida det inte sägs upp två månader innan gäller detta som avtalsvillkor mellan er. Hyresvärden har dock rätt att säga upp avtalet innan men då gäller alltid en uppsägningstid på 3 månader. Detta är ett villkor i lagen som inte kan avtalas bort till hyresgästens nackdel. I ert fall räknas det inte som en uppsägning i förtid då det är mindre än 3 månader till avtalet upphör ändå. Hyresvärden har då sagt upp avtalet i rätt tid om det sker innan den 1 december men ni har fortfarande rätt att bo kvar under den bestämda tiden, alltså till den 1 februari. Detta behöver inte utgöra hinder för försäljning utan bostadsrätten säljs istället belastad med hyresgäster och ni får fortsätta bo tills hyrestidens utgång fast med en ny hyresvärd. Uppstår det ekonomiska skador för er kan ni begära skadestånd på grund av kontraktsbrott.

Jag råder er att vända er till Hyresnämnden, de hjälper till att medla mellan hyresvärd och hyresgäst vid tvister i hyressituationer. Ni kan eventuellt också få hjälp av Hyresgästföreningen. Om ni vill ha ytterligare hjälp av en jurist kan ni kontakta Familjens Jurist

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har några ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden