Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Kan nyttjanderätten till en bostadsrättslägenhet förverkas om jag inte följer föreningens riktlinjer?

    Hej! Kan nyttjanderätten till en bostadsrättslägenhet förverkas om jag inte följer föreningens riktlinjer? Vi har riktlinjer utöver stadgar som föreningen har beslut om. Der kan handla om parkeringsregler som att köra in bilen i garaget, städregler för föreningslokalen eller beslut om att inte mata fåglar i anslutning till radhuslägenheteten. Vad händer om jag inte följer någon av dessa riktlinjer och finns det rättsfall där så har skett? 

    Rådgivarens svar

    2020-06-18

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Reglerna om bostadsrätt finns i bostadsrättslagen (BFL) och nedan kommer en redogörelse för relevanta regler.

    Förverkandegrunderna

    För att en bostadsrättslägenhet ska förverkas måste någon av förverkandegrunderna vara aktuell. Förverkandegrunderna finns i 7 kap. 18 § BFL och dessa är uttömmande. Det betyder att förverkande inte får ske på någon annan grund än vad som räknas upp i bestämmelsen.

    Förverkande kan ske om bostadsrättshavaren inte betalar olika avgifter, vid otillåten andrahandsuthyrning, om bostadsrättshavaren använder lägenheten för något annat ändamål än det avsedda, på grund av ohyra eller vanvård, om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten, om bostadsrättshavaren inte följer skyldigheterna i stadgarna eller avtal och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs och slutligen om lägenheten används på ett olämpligt sätt t.ex. för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning.

    Att inte följa riktlinjer räknas inte uttryckligen upp i bestämmelsen. Förverkande sker främst om man inte följer stadgarna eller avtal och det måste anses av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs. En stadgeföreskrift om att medlemmarna ska tillhöra viss sammanslutning kan vara av sådan synnerlig vikt för föreningen.

    Slutsats och råd

    Det är naturligtvis viktigt att följa föreningens riktlinjer så långt som möjligt för att skapa en god boendemiljö. Förverkande bör inte ske på grund av att riktlinjerna inte följs utan det bör leda till att bostadsrättshavaren får en tillsägelse eller en varning.

    Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har ytterligare funderingar, så är du välkommen att återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga eller kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist.

    Tina Hashem
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden