Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kan min hyresvärd säga upp mitt hyresavtal på den grunden att jag äger en bostadsrätt?

Jag har en hyresrätt där jag är skriven, men äger även en del i en bostadsrätt där mitt ex bor. Jag bor i hyresrätten. Kan jag bli av med mitt förstahandskontrakt?

Rådgivarens svar

2020-03-06

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller.

När kan hyresvärden säga upp ett hyresavtal som löper på obestämd tid?

Frågor om hyresrätt regleras i jordabalkens 12 kapitel. Hyresavtal kan gälla för obestämd eller bestämd tid. Ett hyresavtal gäller för obestämd tid, om inget annat följer av avtalet (jordabalkens 12 kap 3 §). Huvudregeln är alltså att avtalet gäller för obestämd tid. Vid besvarandet av denna fråga har jag därför utgått från att det aktuella hyresavtalet gäller på obestämd tid.

Ett hyresavtal på obestämd tid måste sägas upp för att upphöra att gälla (jordabalken 12 kap 3 §). Ett hyresavtal på obestämd tid kan vidare sägas upp antingen omedelbart eller med beaktande av uppsägningstiden. Dessa olika typer av uppsägning behandlas nedan var för sig.

Omedelbar uppsägning

En hyresvärd kan inte av vilken anledning som helst säga upp ett hyresavtal med omedelbar verkan. I jordabalkens 12 kap anges vissa allvarliga omständigheter som kan ge en hyresvärd rätt att säga upp hyresavtalet med omedelbar verkan (jordabalken 12 kap 6 § första stycket som hänvisar till 12 kap 42 §). Uppsägningsgrunderna för omedelbar uppsägning är många och kan därför inte räknas upp här, men generellt sett handlar de om att hyresgästen har misskött sig på ett ganska allvarligt sätt, t ex inte betalat hyran under en längre period trots uppmaningar från hyresvärden (för uppsägningsgrunderna, se jordabalken 12 kap 42 § punkterna 1–12).

Uppsägning med beaktande av uppsägningstiden

En hyresvärd kan inte ens med beaktande av uppsägningstiden säga upp en bostadshyresgäst av vilken anledning som helst. En bostadshyresgäst har nämligen ett relativt starkt besittningsskydd (besittningsskyddet anses framgå av jordabalken 12 kap 46 §). Besittningsskyddet innebär att hyresvärden endast under vissa förhållanden har en rätt att säga upp hyresavtalet. Dessa uppsägningsgrunder är (precis som vid omedelbar uppsägning) många och inte heller dessa kommer därför att räknas upp här. Exempel på uppsägningsgrunder är dock att lägenheten ska genomgå en större renovering eller att hela byggnaden ska rivas (för uppsägningsgrunderna, se jordabalken 12 kap 46 § punkterna 1–10).

Säger hyresvärden upp hyresavtal på grund av någon av dessa grunder så gäller 3 månaders uppsägningstid, dvs hyresgästen behöver inte flytta förrän 3 månader efter uppsägningen (jordabalken 12 kap 6 § första stycket).

Vad gäller i ditt fall?

Du kan inte bli av med ditt hyreskontrakt med den grunden att du äger en del i en bostadsrätt. Detta eftersom ägande i bostadsrätt inte räknas upp som uppsägningsgrund varken vid omedelbar uppsägning eller vid uppsägning med beaktande av uppsägningstiden.

Jag hoppas det var svar på din fråga. Vill du läsa mer om hyresavtal kan du göra det här på Familjens Jurists hemsida. Har du några fler funderingar är du välkommen med en ny fråga.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden