Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kan min granne polisanmäla mig för att min hund skäller i en lägenhet?

Jag har en hund och bor i en lägenhet. Min hund skäller när vi är inte hemma och det händer max 1-2 gånger per vecka för max 4 timmar under dygn (aldrig när det är natt). Min granne har kontaktat mig att de blir irriterad av det och jag har bett om ursäkt för det. Men min granne hotar mig att jag låser in min hund och att han kommer polisanmäla mig. Jag förstår min granne men tyvärr jag kan inte göra någonting åt det. Inte min hund heller eftersom hon inte vill vara ensam. Min fråga är om mim granne kan polisanmäla mig eftersom jag lämnar min hund 1-2 gånger per vecka ensam för max 4 timmar?

Rådgivarens svar

2020-02-02

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation.

Vilka skyldigheter har jag som hundägare?

För att svara på din fråga måste vi vända oss till tre olika lagar. Den första heter förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (fortsättningsvis kallad ”förordningen”) och är en lag som gäller för allt som kan påverka människors hälsa och miljö negativt. I denna lag står det att husdjur ska förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer (förordningen 36 §). Detta innebär bl a att grannar inte ska störas av ihållande hundskall.

Den andra lagen vi behöver kika i heter miljöbalken. Det är en lag som gäller för alla och reglerar bl a de s k allmänna hänsynsreglerna. För att besvara din fråga är följande hänsynsregler av intresse: kunskapskravet (miljöbalken 2 kap 2 §) och försiktighetsprincipen (miljöbalken 2 kap 3 §). De allmänna hänsynsreglerna gäller för alla enskilda människor och för dig som hundägare innebär de följande:

  • Kunskapskravet
    Du som hundägare ska skaffa dig den kunskap som krävs för att skydda miljö och människors hälsa mot olägenheter. Om en hund står och skäller kan det t ex bero på att den inte mår bra eller att den är understimulerad. Därför behöver du veta hur du ska göra för att hunden ska trivas.
     
  • Försiktighetsprincipen
    Redan risken för att något kan medföra störningar är tillräckligt för att du som hundägare ska vara skyldig att göra vad som går för att förhindra störningen. Detta ska alltså minimera risker för störningar, t ex att din hund skäller.

Det är kommunen som ansvarar för att dessa reglers följs.

Den tredje lagen heter lagen om tillsyn över hundar och katter (fortsättningsvis kallad ”hundlagen”). Enligt denna lag ska hundar hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar avsevärda olägenheter (hundlagen 1 §). Detta betyder att du som hundägare ansvarar för att hunden inte orsakar problem för omgivningen, t ex genom att skälla. Det innebär också att en hund som stör omgivningen genom att t ex skälla när den är ensam inte bör lämnas ensam.

Om någon brister i tillsynen över eller skötseln av en hund, får länsstyrelsen meddela de förelägganden och förbud som behövs för att förebygga skada eller avsevärd olägenhet. Såväl förelägganden som förbud får förenas med vite (hundlagen 8 §). Ett förbud kan t ex gå ut på att hunden inte får lämnas ensam mer än en viss tid varje dag.

Vad gäller i din situation?

Jag har svårt att se att din granne skulle kunna polisanmäla dig. Däremot kan han eller hon kontakta både kommunen och länsstyrelsen. För att undvika att så sker rekommenderar jag dig därför att på egen hand vidta åtgärder så din hund slutar skälla. Hundskallet behöver inte upphöra helt, men 1–2 ggr i veckan med ca 4 h åt gången är för mycket. Din granne ska inte behöva tåla hur mycket hundskall som helst och du som hundägare har en skyldighet att se till att det upphör. Försök därför se över dina möjligheter att inte lämna din hund ensam.

Jag hoppas det var svar på din fråga. Har du några vidare funderingar är du välkommen med en ny fråga.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden