Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kan min f.d. sambo kräva att jag betalar hyresvärden?

I december 2017 avslutade jag förhållandet med min dåvarande sambo och flyttade ut. I januari 2018 flyttade jag mina saker. Vi bodde i en hyresrätt och hen stod på kontraktet. Vi hade bott där i några år och båda var folkbokförda där. Hen tecknade hyreskontraktet i syfte att vi skulle bo där tillsammans. Vi delade vi upp möblerna och sakerna, med utgångspunkten att båda skulle behålla det man hade innan vi flyttade ihop. Hen var allvarligt psykiskt sjuk när jag flyttade.

Nu ska hen flytta och vill att jag betalar hälften av kostnaden för en tapetsering som hyresvärden kräver. Hen anser att hen med hjälp av kronofogden kan kräva att jag betalar hälften. Jag anser att det är orimligt.

Finns det någon bestämmelse jag kan hänvisa till som visar att hen inte har rätt att kräva att jag betalar hälften av kostnaden för tapetseringen? Alternativt, har jag fel i min bedömning?

Rådgivarens svar

2020-09-12

Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Här följer en redogörelse för vad som gäller.

Allmänt om vem som har ansvar att betala hyresvärden
När en person bor i en hyresrätt är det hyresavtalet som reglerar vad som gäller rättsligt i situationen. Den personen som står på avtalet är avtalspart. Den andra avtalsparten är hyresvärden. I och med att avtalet ingås förbinder sig parterna att följa det som sägs i avtalet. Det är också med stöd av avtalet som hyresvärden kan kräva att hyresgästen betalar hyra varje månad, och t.ex. kräva betalning för kostnad av tapetsering vid utflytt.

Om två sambor bor ihop men endast en av dem står på avtalet, är det bara den som står på avtalet som är bunden av detta. Det är alltså bara den sambon som har en rättslig skyldighet att följa avtalet och betala det som avtalet säger. Konsekvensen av detta är att det bara är den sambon som står på avtalet som kan krävas på betalning av hyresvärden. Om de två samborna betalar hälften av hyran var, trots att bara den ena sambon står på avtalet, grundar sig detta på ett eget avtal mellan samborna. Ett sådant avtal består i praktiken oftast bara av en muntlig överenskommelse mellan samborna om att de ska dela på hyran, men även en sådan överenskommelse utgör ett avtal i rättslig mening. Detta är dock ett separat avtal mellan samborna, vilket innebär att den sambon som inte står på avtalet fortfarande inte har några skyldigheter gentemot hyresvärden.

Din situation
Även om ni har bott i hyresrätten tillsammans under några år, är det din f.d. sambo som står ensam på avtalet. Detta betyder att det bara är han som har rättsliga förpliktelser gentemot hyresvärden, dvs. det är bara han som kan krävas på betalning för kostnad av tapetsering. Det finns ingen rättslig grund i avtalet för att kräva dig på betalning av detta, eftersom du inte är avtalspart. Man kan inte tvingas att fullgöra något i ett avtal som man inte själv har ingått.

Om han vill kräva dig på pengar för tapetseringen, skulle han förmodligen behöva basera det kravet på att en sådan skyldighet följer av ett muntligt avtal mellan honom och dig (t.ex. om ni under sambotiden har kommit överens om att ni ska dela på ansvaret för lägenheten eller liknande). Han får då väcka en talan mot dig i domstol, varefter domstolen kommer pröva om du är skyldig att betala. Det är i sådant fall din f.d. sambo som har beviskravet för att ni har ingått ett sådant avtal. Det är dock inte troligt alls att detta skulle lyckas, dels eftersom det skulle krävas att ni faktiskt har kommit överens om något som kan tolkas som att du förbinder dig att betala för tapetsering om hyresvärden skulle kräva det flera år efter att du har flyttat ut, och dels för att det är svårt att bevisa muntliga avtal.

Sammanfattningsvis talar det mesta för att du inte har någon skyldighet att betala. Om din f.d. sambo trots detta skulle väcka en talan mot dig, är det han som ska bevisa att du måste betala. Om du vill ta hjälp av en kunnig jurist i en framtida process kan jag rekommendera Familjens Jurist.

Hoppas du har fått svar på dina frågor. Hör gärna av dig igen om du har några andra frågor.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden