Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Kan man via SMS komma överens om längre uppsägningstid än vad som följer av hyresavtalet?

    Jag och min kompis hyr en lägenhet i andra hand av en kvinna som hyrt ut lägenheten utan hyresföreningens lov. Hennes kontrakt/lägenheten blev därför uppsagd i slutet av januari och hyresföreningen har beslutat att sista utflyttningsdagen är 30 april. Vi har under SMS-kontakt kommit överens om att flytta ut det datumet (dvs 30 april), men i vårt kontrakt står det att vi har 2 månaders uppsägningstid, vilket skulle innebära att vi betalar 2 hyror (februari + mars) istället för 3 hyror. Vi vill nu flytta ut 1 mars, men blir vi betalningsskyldiga henne med hyra till 30 april? Eller gäller kontraktet så att vi är skyldiga att betala 2 månader efter uppsägningen?

    Rådgivarens svar

    2020-03-03

    Hej och stort tack för att ni vänder dig till oss med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller.

    Lag och utgångspunkter

    Frågor om hyra regleras i jordabalkens 12 kap, även kallat ”hyreslagen”. Ett hyresavtal kan gälla för bestämd eller obestämd tid. Ett hyresavtal gäller på obestämd tid, om det inte avtalats att avtalet ska gälla för en viss period. Jag förstår det som att erat hyresavtal gäller på obestämd tid, dvs tills vidare. Vidare förstår jag det som att ni bor i lägenheten och att den därför hyrs ut som bostadslägenhet. Det som följer nedan gäller därför endast för hyreskontrakt av en bostadslägenhetobestämd tid.

    Uppsägningstid för hyreskontrakt på obestämd tid av bostadslägenhet

    Hyresavtal som gäller för obestämd tid ska sägas upp för att upphöra att gälla (jordabalken 12 kap 3 §). Huvudregeln är att hyresavtalet upphör att gälla vid det månadsskifte som kommer närmast tre månader efter uppsägningen (jordabalken 12 kap 4 § första punkten). Exempel: Om du säger upp lägenheten den 15 maj så blir din uppsägningstid juni, juli och augusti.

    Avtal om längre uppsägningstider än tre månader kan dock ingås (jordabalken 12 kap 4 § första punkten), men det gäller då bara för hyresvärden och inte för hyresgästen (jordabalken 12 kap 5 §). Hyresgästen har alltså alltid rätt till tre månaders uppsägningstid, även om det avtalats om längre uppsägningstid.

    Avtal om kortare uppsägningstider än tre månader kan också ingås, men detta gäller bara för hyresgästen och inte för hyresvärden. Exempel: Om det står två månaders uppsägningstid i avtalet så kan hyresgästen säga upp avtalet på två månader, medan hyresvärden fortfarande har den lagstadgade uppsägningstiden om tre månader.

    Vad gäller i ert fall?

    I ert hyresavtal står det att det är två månaders uppsägningstid och det är alltså den uppsägningstid som gäller för er som hyresgäster. Detta gäller oavsett vad ni kommit överens om med er hyresvärd via SMS. Det finns bara en möjlighet att ändra den uppsägningstid som följer av hyresavtalet och det är genom att ingå ett nytt hyresavtal. Ett hyresavtal kan inte ingås via SMS och därför är det uppsägningstiden om två månader som gäller. Under förutsättning att ni säger upp avtalet två månader innan det datumet ni vill flytta ut så blir ni alltså inte betalningsskyldiga för tre månader, utan endast för två.

    Jag hoppas det var svar på er fråga. Vid vidare funderingar är ni välkommen med en ny fråga.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och svaren utgår från juridiken så som den såg ut då svaret publicerades, gällande rätt kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden