Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kan man som hyresvärd häva ett hyreskontrakt pga att hyresgästen inte använder lägenheten som bostad?

Vi har en hyresgäst i vår bostadsrättsförening som inte bor i lägenheten utan som använder den som förråd. Kan vi då vräka personen? Lägenheten är en liten etta och den är full med vinter- och sommargrejer.

Rådgivarens svar

2020-02-10

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller.

Utgångspunkter och omständigheter

Vid besvarandet av denna fråga har jag utgått från att följande omständigheter föreligger:

  • Personen som frågan gäller hyr en bostadsrätt som ägs av någon annan och är alltså inte själv ägare av bostadsrätten
  • Personen som frågan gäller hyr lägenheten i förstahand
  • Det finns ett hyreskontrakt som reglerar hyresförhållandet
  • Lägenheten är avsedd att användas som bostad

Hyresvärdens möjligheter att häva hyreskontrakt: Lägenhetens avsedda ändamål

Frågor om hyresrätter regleras i jordabalkens 12 kap. Hyresgästen ska använda lägenheten för avsett ändamål (jordabalken 12 kap 23 § första stycket). Detta betyder t ex att en lägenhet som hyrs ut som bostad inte får användas som lagerlokal, butik, kontor, e dyl. Hyresvärden får dock bara åberopa avvikelser från det avsedda ändamålet som är av någon betydelse för denne (jordabalken 12 kap 23 § första stycket). En lägenhet som hyrs ut som bostad, men som används som lagerlokal, kan t ex innebära mer spring av främmande personer i trapphuset, vilket kan anses vara av betydelse för hyresvärden eftersom övriga hyresgäster då kan störas av detta. Viss förändring av det avsedda ändamålet och som inte medför olägenheter av betydelse för hyresvärden måste dock tolereras.

Om lägenheten inte används för avsett ändamål och om detta medför olägenheter av betydelse för hyresvärden, kan hyresvärden häva kontraktet (”vräka” hyresgästen). Detta förutsätter dock att hyresgästen inte rättat sig efter att ha blivit tillsagd om detta först (jordabalken 12 kap 42 § första stycket 7 punkten som hänvisar till 12 kap 23 § om avsett ändamål). Det krävs alltså i första hand en dialog mellan hyresvärden och hyresgästen innan det kan bli fråga om att häva hyreskontraktet.

Vad gäller i din situation?

Min bedömning är att ifrågavarande hyreskontrakt inte kan hävas på den grunden att lägenheten används som förråd. Lägenheten är förvisso avsedd att användas som bostad och inte som förråd, men troligtvis medför inte detta olägenheter av betydelse för hyresvärden. Jämför istället med om lägenheten används som lagerlokal då det blir mer spring i trapphusen, mer slitage i lägenheten, mer buller, etc. Vräkning är därmed mest troligen inte möjligt. Istället får vanlig uppsägning ske, vilket innefattar en uppsägningstid om vanligen 3 månader (jordabalken 12 kap 3 §).

Jag hoppas det var svar på din fråga. Vill du läsa mer om hyresavtal kan du göra det på Familjens Jurists hemsida där du även kan boka en tid via telefon för juridisk rådgivning. Har du några vidare funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga.

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden