Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kan man säga upp hyresavtalet omedelbart utan uppsägningstid vid fel på tillträdesdagen?

Hej! Jag har en till fråga gällande hyresrätten. Ägaren är en privatperson som äger lägenheten. Jag skrev på hyreskontraktet med två månaders uppsägningstid men när vi flyttade in i lägenheten upptäckte jag några fel och defekter som syntes inte på visningen. Jag var tvungen att slösa min tid på att åtgärda felen som hyresvärden egentligen borde göra innan vi flyttade in. Dessutom triggades min sons diagnos (autism) på grund av oplanerade förändringar. Har jag rätt att säga upp hyreskontraktet omedelbart utan uppsägningstid i sådana fall?

Rådgivarens svar

2020-06-27

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

Regler om hyra finns i 12 kap. jordabalken (JB).

Lägenhetens skick

På tillträdesdagen ska hyresvärden tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet, 12 kap. 9 § JB. Lägenheten ska även ha detta skick under hyrestiden. Är lägenheten inte i det skick som hyresgästen har rätt att kräva på tillträdesdagen gäller följande, 12 kap. 11 § JB:

1. Hyresgästen får avhjälpa bristen på hyresvärdens bekostnad, om hyresvärden underlåter att göra det efter tillsägelse.

2. Hyresgästen får säga upp avtalet. En viktig förutsättning är att bristen inte kan avhjälpas utan dröjsmål eller att hyresvärden underlåter att åtgärda felet. Uppsägning får endast ske om bristen är av väsentlig betydelse. Det måste alltså vara fråga om allvarliga fel för att uppsägning ska kunna ske. Uppsägning får ske omedelbart, vilket följer av 12 kap. 6 § JB.

3. Skälig nedsättning av hyran under den tid lägenheten är i bristfälligt skick.

4. Hyresgästen har rätt till ersättning för skada, om hyresvärden inte visar att bristen inte beror på hans försummelse.

5. Hyresnämnden kan meddela ett åtgärdsföreläggande, vilket betyder att hyresvärden blir tvungen att avhjälpa bristen inom en viss tid.

Sammanfattning och råd

Det finns en möjlighet att säga upp avtalet utan uppsägningstid d.v.s. omedelbart (se p. 2 ovan). Men det krävs dock att bristen är av väsentlig betydelse. Eftersom du inte har angett vilka fel och defekter som har funnits i lägenheten kan jag inte avgöra om dessa fel är av väsentlig betydelse.

I första hand rekommenderar jag att du berättar för hyresvärden om felen i lägenheten och att du därför vill säga upp avtalet utan uppsägningstid. Om hyresvärden inte går med på en uppsägning kan du vända dig till hyresnämnden. Hyresnämnden har till uppgift att medla i hyrestvister och kan hjälpa dig vidare i ärendet. Du kan läsa mer om hyresnämnden på deras hemsida.

Om du har ytterligare funderingar, så är du välkommen att återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga eller kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden