Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kan man säga upp ett hyresavtal muntligt?

Hej,
Mitt företag har hyrt en lokal under många år. Vi har betalat en fast hyra alla år punktligen.
Sedan november 2019 har jag förbered hyresvärden på att jag kommer avsluta min verksamhet. I hyres kontraktet har vi 3 månaders uppsägning. Muntligen har jag sagt upp avtalet redan i februari 2020 och bekräftat detta min uppsägning skriftligen den 31.maj- 2020 i samband med att jag överlämnade nyckel till lokalen. Nu en vecka senare när jag tömde lokalen och inte längre har tillträde till det samma vill hyresvärden att jag betalar ytterligare 2 månadshyror. Hur skall jag agera nu?

Rådgivarens svar

2020-07-06

Hej, stort tack för att du vänder dig med din fråga till Fråga Juristen!

Hyreslagen

Regler kring hyra återfinns i jordabalkens 12 kap, också känd som hyreslagen. Hyreslagen är dispositiv till hyresgästens fördel. Det innebär att om hyresavtalet stadgar villkor som är mer fördelaktiga för hyresgästen än de villkor lagen ställer är det avtalets regler som gäller. Motsatsvis är det hyreslagens regler som gäller om hyresavtalet stadgar strängare krav för hyresgästen än som framgår av avtalet.

Jag tolkar det som att ditt hyresavtal har gällt på obestämd tid, alltså tills vidare. Enligt 3 § ska ett hyresavtal på obestämd tid sägas upp för att upphöra att gälla. Av 8 § framgår att en uppsägning av ett hyresavtal ska vara skriftligt om hyresförhållandet har varat längre än tre månader. I åttonde paragrafens andra mening framgår dock att en uppsägning får vara muntlig om det är hyresgästen som säger upp avtalet och hyresvärden lämnar ett skriftligt erkännande av uppsägningen.

Tillämpning i ditt fall

Eftersom lagen ställer upp ett krav på att uppsägning ska ske skriftlig kan det bli svårt att hävda att uppsägningen från februari 2020 är giltig. Om din hyresvärd däremot har bekräftat din muntliga uppsägning från februari, till exempel i mail eller liknande, så bör uppsägningen anses ha skett i februari.

Det första du bör göra är att läsa igenom avtalet. Om avtalet stadgar att uppsägningar får ske muntligen så är det vad som gäller för dig som hyresgäst. Om avtalet inte nämner något om formen på uppsägningen är det däremot hyreslagens regler som gäller, i sådana fall kan det bli svårt att hävda att uppsägningen ska räknas från februari. Även om ert avtal stadgar att muntliga uppsägningar är okej kan det bli svårt att bevisa att du verkligen sa upp avtalet det datumet utan ett skriftligt erkännande från hyresvärden.

Hur du bör gå vidare:

Det första du bör göra är att läsa igenom avtalet och se vad som sägs om formen på uppsägningen. Därefter bör du vända dig till hyresvärden. Förklara din situation och se om du kan få hen att kompromissa. Om det inte funkar kan du alltid vända dig till hyresnämnden i ditt län som kan bistå som medlare. Här kan du läsa mer hyresnämnden och vad de kan hjälpa till med. Hyresnämnden tar inte själv ut några avgifter däremot får man stå sina egna kostnader själv. 

Hoppas jag har lyckats besvara din fråga! Om du vill ha vidare rådgivning i detta ärende rekommenderar jag dig att ta kontakt med våra kunniga jurister på Familjens Jurist.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden