Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kan man säga upp ett hyresavtal innan hyrestiden börjat?

Hej!
Jag hyrde ut min fina lägenhet under Piteå Dansar och Ler i tre dygn för 10 000 :- (jag bor själv i Skellefteå men har kvar lägenheten i Piteå) till en man i 50- års åldern som sökte en via annons. Han hade tidigare fått en stroke, och hade därför problem med benet samt svårt att vara kring folk, och då min lägenhet har balkong mot en scen där en artist han ville se skulle spela, hyrde han min lägenhet.
Vi möttes i Piteå på fredag, vi skakade hand och han betalade för de tre dygnen i förskott. Jag åkte sedan tillbaka hem.
Under kvällen (fredag) kontaktar han mig och säger att dygnet innan vi träffades hade det stått i lokaltidningen (alltså på torsdagen) att den lilla scenen skulle flyttas, cirka 200 meter bort, och att han inte kommer kunna se artisten från hans balkong. Detta hade inte jag läst och han vill nu ha tillbaka alla pengarna.
Måste jag ge tillbaka pengarna till honom? Jag visste inte om att scenen skulle flyttas. Hade jag hyrt ut lägenheten till en annan hade det troligtvis inte varit några problem, och jag hade fått hyran utan några komplikationer.
Tacksam för svar

Rådgivarens svar

2019-10-30

Hej,

Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i hyresförhållanden och vad det innebär i din situation. Reglerna som styr vad som gäller i hyresförhållanden finner vi i kapitel 12 i Jordabalken (JB) när det gäller exempelvis hyresrätter. För bostäder som uthyraren själv äger gäller dock privatuthyrningslagen

Allmänt om hyresavtal
Av 12:2 JB framgår att ett hyresavtal ska upprättas skriftligen om hyresvärden eller hyresgästen begär det, men att ett muntligt hyresavtal likväl är giltigt. Hyresavtal kan antingen vara slutna på bestämd eller obestämd tid. Huvudregeln är att hyresavtal som gäller på obestämd tid ska sägas upp för att upphöra att gälla, medan hyresavtal som gäller på bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens utgång, om inte annat har avtalats, 12:3 JB

Uppsägningstid
Uppsägningstiden för en hyresgästen styrs av vad det är för typ av bostad. Om ett hyresavtal på bestämd tid ska sägas upp för att upphöra att gälla finns lagbestämd uppsägningstid, men utgångspunkten är som sagt att de upphör att gälla när hyrestiden löper ut.

För hyresrätter som hyrs ut i andra hand gäller att uppsägningen senast ske en dag innan hyrestidens slut om hyrestiden är längst två veckor, 12:4 JB, om ingenting annat har avtalats. För bostadsrätter och ägarlägenheter kan hyresgästen säga upp sitt hyresavtal på bestämd tid vid månadsskifte som inträffar tidigast en månad efter uppsägningen, 3 § privatuthyrningslagen

När ett hyresavtal kan frånträdas omedelbart
Det finns vissa situationer då en hyresgäst inte behöver iaktta någon uppsägningstid. Detta regleras i 12 kap 6 § JB. Dessa situationer är när hyresgästen säger upp avtalet på grund av brister i lägenheten samt när hyresvärden säger upp avtalet på grund av förverkande, och andra liknande situationer. Om ingenting av detta är aktuellt i er situation har hyresgästen alltså uppsägningstid enligt ovan.

Vad som gäller i din situation
Det muntliga hyresavtalet mellan dig och hyresgästen är giltigt, eftersom det enligt lag inte krävs något skriftligt avtal. Muntliga avtal är dock svårare att bevisa och skulle en tvist uppstå är det du som behöver styrka att ni har ingått ett avtal.

Med detta sagt har du och hyresgästen ett gällande hyresavtal som inte påverkas av de förändrade omständigheterna. Eftersom du inte uppger att ni har avtalat om någon uppsägningstid förutsätter jag att ni har ett hyresavtal som upphör att gälla vid hyrestidens slut, alltså efter de tre avtalade dagarna. Då kan avtalet inte heller sägas upp i förtid. Har ni däremot avtalat om att avtalet kan sägas upp i förtid så gäller uppsägningstiden enligt lag eller avtal. 

Rekommendation
Eftersom jag inte vet mer specifikt vad ni avtalat om kan jag inte svara på ifall hyresgästen har rätt att få tillbaka pengarna eller inte. Har ni avtalat om att hyran löper på bestämd tid, tre dagar, och om ni inte bestämt att avtalet kan sägas upp i förtid har hyresgästen dock inte rätt till det. Jag skulle i sådana fall rekommendera dig att förklara för hyresgästen att han inte kan få tillbaka sina pengar, eftersom hyresavtalet mellan er inte påverkas av de förändrade omständigheterna. 

Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om hyresgästen ändå kräver sina pengar tillbaka eller om du har ytterligare frågor kan du alltid vända dig till Familjens Jurist. Här kan du läsa mer om vad Familjens Jurist kan hjälpa till med när det kommer till bostadsjuridik. De kan bland annat hjälpa dig med att upprätta hyresavtal över telefon eller genom ett personligt möte vid ett kontor nära dig

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden