Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kan man säga upp en inneboende?

Hej. Jag har en inneboende som flyttade in den 17/8 och vi har skrivit kontrakt med början från det datumet och tillsvidare. Det är tänkt att hon ska bo här 2 år medan hon studerar.
Mina frågor är då:

  • Kan hon någon gång under den här tiden eller efter 2 år har ätt att vägra att flytta om jag vill säga upp henne?
  • Har jag rätt att höja hyran ( det står 3500:- på kontraktet) ifall hon t.ex börjar att arbeta?

Rådgivarens svar

2019-09-10

Hej, stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med dina frågor. Jag har delat in din fråga i två delar, den första delen avser om din inneboende har rätt att bo kvar om du säger upp henne eller när kontraktet går ut, s.k besittningsskydd. Den andra delen avser rätten att ändra hyran. 

Besittningsskydd

En förstahandshyresgäst har enigt hyreslagen ett starkt besittningsskydd. Hyresvärden kan inte utan grund tvinga hyresgästen att flytta. Besittningsskyddet bryts dock om hyresgästen exempelvis missköter lägenheten eller inte betalar hyran. För den som hyr ut del av egenbostad är det dock lite annorlunda. Enligt 12 kap. 45 § JB p 3 följer att en hyresgäst som hyr del av upplåtarens egen bostad saknar rätt till förlängning av hyresperioden. Hyresgästen kan då inte tvinga sig till en förlängning när kontraktet gått ut. Om hyresgästen vägrar att flytta kan du framtvinga avhysning vid domstol. 

Innebär det att du även har rätt att säga upp hyresgästen innan kontraktet löpt ut? 

Om du hyr ut delar (eller hela) din egenägda bostad blir det lagen om uthyrning av egen bostad som blir tillämplig, privatuthyrningslagen. Men, om du hyr ut mer än en bostad gäller hyreslagen. Enligt privatuthyrningslagen (som jag i ert fall antar är tillämplig utifrån informationen ni angett) gäller en månadsuppsägningstid om hyresgästen vill säga upp kontraktet i förtid och 3 månader om hyresvärden vill säga upp kontraktet. Uppsägningstiden gäller oavsett om ni avtalat om exempelvis två månaders uppsägningstid. Säger ingen av parterna upp kontraktet i förtid gäller ett avtal på bestämd tid tills hyrestiden löpt ut. 

Rätt att höja hyran

För att få höja hyran under hyresperioden måste hyresvärden skriftligen meddela hyresgästen om den begärda höjningen. Motsätter sig hyresgästen kan hyresvärden anhängiggöra tvisten hos Hyresnämnden. Hyresnämnden ska då fastställa ett belopp som inte påtagligt överstiger kapital- och driftkostnaderna för bostaden. 

Slutsats

  • Som inneboende saknar man besittningsskydd 
  • Enligt privatuthyrningslagen gäller en uppsägningstid på en månad för hyresgästen och tre månader för hyresvärden 
  • Vill man som hyresvärd höja hyran måste man meddela hyresgästen skriftligen 

Hoppas du tycker att du har fått svar på dina frågor, 

Vänligen, 

Elna 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden