Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kan man överlåta ett hyreskontrakt utan hyresvärdens samtycke?

Jag har bott tillsammans med min dotter i en hyresrätt i flera år. Jag har nu fått jobberbjudande i utomlands som jag har accepterat. Tanken är att jag inte kommer att återvända till Sverige på ett par år. Min dotter har fast anställning och vill gärna bo kvar i lägenheten, men hon står inte med på kontraktet. Hyresvärden vill inte överföra hyreskontraktet från mig till min dotter. Har vi någon rätt till detta? Vad finns det för alternativ?

Rådgivarens svar

2020-04-28

Inledning
Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Jag kommer inledningsvis redogöra för reglerna kring hyresrätter, därefter något om överlåtelse av hyreskontrakt för att slutligen ge dig tips på hur du bör eller kan gå vidare i denna situation.

Reglerna om hyresrätter
Reglerna om hyresrätter finns i 12 kap jordabalk. Med hyresrätt menas enligt 12 kap. 1 § hus som upplåts med nyttjanderätt mot ersättning och som nyttjas som bostad till övervägande del. Huvudregeln inom hyresrätter är att de ingås på obestämd tid.

Överlåtelse av hyresrätt
Huvudregeln i 32 § innebär att en överlåtelse av hyreskontraktet inte går att göra utan hyresvärdens samtycke. Men det finns undantag, ett sådant undantag är i 34 §. Här framgår att en hyresgäst som inte avser använda bostaden kan överlåta hyresrätten till en närstående som varaktigt sammanbor med hyresgästen enbart med hyresnämndens tillstånd. Detta innebär att man inte behöver hyresvärdens samtycke. Hyresnämnden ska lämna ett sådant tillstånd om hyresvärden skäligen kan nöja sig med förändringen.

I denna paragraf finns 4 saker som måste redas ut.
- närstående
- Varaktigt
- Sammanboende
- Hyresvärden skäligen nöja sig

Med närstående menas barn, föräldrar och andra nära släktingar, men också annan som hyresgästen sammanbott med under äktenskapsliknande former.

Med varaktighet menas att den personen som ska överta kontraktet måste ha bott tillsammans med hyresgästen i minste tre år. I vissa fall har man klarat sig under tre år. 

Kravet på sammanboende syftar till att personerna ska ha delat boende, man försöker komma ifrån de gånger då man haft någon boende hos sig enbart i syfte att efter tre år kunna överlåta hyreskontraktet. Tanken är att personerna ska haft gemensamt hushåll och använt lägenheten tillsammans

Att hyresvärden skäligen ska nöja sig siktar egentligen bara på att den nya hyresgästen ska kunna betala hyran, alltså uppfylla de krav som hyresvärden ställer på hyresgästen.

Slutsats och Rekommendation
Ett hyreskontrakt går inte att överlåta hur som helst, reglekrna i 12 kap Jordabalken måste följas. Där framgår att huvudregeln är med hyresvärdens samtycke, detta samtycke verkar ni inte få. Då finns det en utväg där man kan få hyresnämndens samtycke enligt 12 kap. 34 § JB. 

Som ovannämnt finns det 4 rekvisit som måste undersökas. Din dotter är utan tvekan någon närstående, det framgår inte hur länge ni har bott men har ni bott tillsammans i 3 år så ska varaktighetsrekvisitet vara uppfyllt. Har det varit ett gemensamt hushåll är sammanboenderekvisitet uppfyllt, slutligen måste den som ska stå som ny hyresgäst ha en inkomst som uppfyller det krav som hyresvärden ställer (eller har ställt på tidigare hyresgäst).

Här kan du läsa mer  om överlåtelse av bostad på hyresnämndens hemsida. 

Min rekommendation är alltså att ni ansöker genom hyresnämnden om ni anser att ni uppfyller alla de rekvisit som krävs för att hyresnämnden ska godkänna överlåtelsen. 

här kan ni hitta alla de tjänster Familjens Jurist erbjuder. Juristerna på Familjens Jurist har hög kompetens och är extremt skickliga. Har ni några funderingar om ansökan till nämnden rekommenderar jag er att kontakta Familjens Jurist.

Hoppas att ni har fått svar på er fråga, har ni ytterligare frågor är ni välkomna att ställa dom till oss på Fråga Juristen.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden