Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kan man kolla upp vem som äger en lägenhet?

Hej,

Min sambos mamma äger en bostadsrätt i en förening i Stockholm. Mamman bor sedan ett par månader på ett äldreboende och min sambos bror har sedan dess renoverat och fixat i lägenheten. På senare tid han han insinuerat att lägenheten nu är ”hans” och inte längre mammans. Brodern har mammans fullmakt. Hur kan man ta reda på vem som äger lägenheten utan att involvera brodern och mamman? Min sambo är rädd för att bli lurad på lägenheten av sin äldre bror.

Rådgivarens svar

2020-09-09

Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Nedan kommer en generell redogörelse följt av ett svar på din fråga. 

Möjlighet att ta reda på vem som äger en lägenhet
Som utomstående part finns det ingen möjlighet att se vem som äger en bostadsrätt. En medlem i en bostadsrättsförening kan däremot begära att få ta del av bostadsrättsföreningens medlemsregister. 

Kort om laglott och arvslott
Om en person som har barn avlider ärver barnen sin förälder. Finns inget testamente skrivet kommer barnen att ärva sin arvslott, det vill säga lika stor del var. Finns det två barn får således barnen hälften var. Om ett testamente är skrivet kan den avlidne ha justerat så att ett barn får mer än ett annat. Däremot kan föräldern inte göra ett barn arvlöst. Alla barn har rätt till sin laglott. Denna är hälften av arvslotten. Det innebär att om det finns två barn till en avliden utgör laglotten en fjärdedel av kvarlåtenskapen.

Din situation
Du beskriver i din fråga att din sambos mamma äger en bostadsrätt, men att hon sedan en tid bor på ett äldreboende. Vidare anger du att din sambos bror agerar som om att det är han som äger lägenheten, samt att din sambo utrycker en oro över att bli lurad på lägenheten av sin bror.

Som ovan angivet kan inte din sambo utan sin mors inblandning begära ut medlemsregistret från bostadsrättsföreningen. Det finns inte heller någon möjlighet att kolla upp vem som äger lägenheten. Däremot har din sambo ett rättsligt skydd till arv genom sin laglott. Såvida din sambos mamma inte har skrivit något testamente kommer din sambo att ärva sin arvslott. 

Jag hoppas detta gav svar på dina frågor. Om du behöver mer hjälp råder jag dig att kontakta Familjens jurist för allmän rådgivning. De kan även hjälpa dig med frågor om bland annat testamente.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden