Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kan man ha två hyresrätter samtidigt?

Jag har ett förstahandskontrakt och har nu fått chans till ett korttidskontrakt i en ort centralt i Stockholm. Jag vill självklart inte släppa förstahandskontraktet för ett korttidskontrakt. Är det möjligt att kunna skriva under korttidskontrakt utan att man gör något fel gentemot hyresvärdarna? Tänkte hyra ut mitt förstahandskontrakt isåfall under ett år med 3 månaders uppsägningstid. Och hur blir det med adresserna. Kommer jag ha två då?

Rådgivarens svar

2020-10-11

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Du undrar om man kan ansöka om ett korttidskontrakt samtidigt som man har ett förstahandskontrakt för en annan lägenhet. Jag redogör därför nedan för vad som gäller angående hyresrätter och avslutar med en rekommendation utifrån din situation. 

Vilka regler gäller för hyresrätter?

Regler om hyra och att bo i hyresrätt finns bland annat i hyreslagen, 12 kap. jordabalken. Däremot finns det ingenting lagreglerat om huruvida en person får ha flera hyresrätter samtidigt utan det är istället hyresvärdarnas villkor som reglerar detta. En hyresvärd kan uppställa olika villkor som måste vara uppfyllda för att en person ska få möjlighet till ett förstahandskontrakt och ett sådant villkor kan exempelvis vara att personen först måste säga upp eventuell annat hyreskontrakt eller sälja eventuell bostadsrätt. 

Det går alltså att ha ett förstahandskontrakt på en lägenhet och samtidigt söka om ett annat förstahandskontrakt utan att bryta mot någon lag. Hyresvärdarna har däremot rätt att protestera om detta strider mot deras villkor. Exempelvis kan det vara tillräcklig grund för uppsägning av ett hyreskontrakt om hyresvärden anser att du inte bor i lägenheten. 

Får man hyra ut sin ena hyresrätt?

I hyreslagen finns regler för andrahandsuthyrning av en hyresrätt. Dessa regler är minimiregler på så sätt att en hyresvärd inte får uppställa egna villkor som avviker från lagens bestämmelser och är till nackdel för hyresgästen (1 § 5 st). I hyreslagen finns bland annat regler om hyresavtalet (2 §), hur hög hyran får vara (19-22 §§) och hur lång uppsägningstid som gäller (3-18 §§). Hyresvärdens samtycke krävs för att andrahandsuthyrning ska vara tillåten (39 §). Sker uthyrning i strid med detta så kan det vara skäl för förverkande av bostaden, vilket innebär att hyresvärden kan säga upp hyreskontraktet (42 §). 

Kan man ha två adresser?

Regler om var en person ska anses vara bosatt finns bland annat i folkbokföringslagen. En person ska folkbokföras på den fastighet och i den kommun där han eller hon är att anse som bosatt (6 §), vilket är där han eller hon regelmässigt tillbringar sin dygnsvila. En person som har flera bostäder kan bara vara folkbokförd på en av dessa (7 §). Man kan alltså inte ha flera adresser samtidigt, utan ens adress ska vara där man är folkbokförd vilket är där man bor. Däremot kan man ha eftersändning av post eller tillfällig adressändring om man exempelvis ska vara bortrest från sin bostad ett tag. 

Avslutande rekommendation 

Huruvida det är tillåtet att ha ett förstahandskontrakt på en lägenhet och samtidigt få ett korttidskontrakt på en annan avgörs av hyresvärdarnas villkor. Jag rekommenderar dig därför att läsa igenom villkoren och ta kontakt med hyresvärdarna för att höra efter vad som gäller. Skulle hyresvärdarna tillåta detta och du avser att hyra ut din lägenhet så är det viktigt att du först ansöker om tillstånd för detta hos den hyresvärden. Om du hyr ut din lägenhet utan tillstånd från hyresvärden riskerar du att bli av med förstahandskontraktet. Din adress ska vara där du är folkbokförd, vilket är där du bor. Om du alltså hyr ut din ordinarie lägenhet under ett år och under tiden bor i lägenheten med korttidskontraktet, så ska du vara folkbokförd där under det året. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden