Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Kan man ge bort sin bostadsrätt men bo kvar?

    Kan vi överlåta vår bostadsrätt som gåva till våra barn och själva bo kvar?

    Rådgivarens svar

    2021-01-21

    Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Fråga Juristen.

    Inledningsvis kommer jag gå igenom vad som gäller generellt rörande överlåtelse av bostadsrätt för att sedan kommentera din situation och därefter avsluta med en rekommendation om hur du kan gå vidare.

    Överlåtelse av bostadsrätt
    Överlåtelse av en bostadsrätt kan ske på flera olika sätt, exempelvis genom försäljning, byte eller gåva. I samtliga fall innebär överlåtelsen att äganderätten till bostadsrätten övergår till en eller flera personer.

    För att överlåtelsen av bostadsrätten ska kunna slutföras måste enligt 6 kap 5 § bostadsrättslagen den som äganderätten ska övergå till godkännas som medlem i bostadsrättsföreningen. Detta gäller även om överlåtelsen sker i form av en gåva.

    Det är styrelsen som sköter beviljande av bostadsrättsföreningens medlemskap enligt 2 kap 1 § bostadsrättslagen. Styrelsen får enligt 2 kap 1 och 3 §§ bostadsrättslagen neka medlemskap om personen inte uppfyller de krav som kan finnas i bostadsrättsföreningens stadgar, exempelvis att boendet är ett seniorboende, eller om det finns skäl för nekande, exempelvis bristande ekonomiska förutsättningar hos den som ska ta över bostadsrätten.

    6 kap 4 § bostadsrättslagen står det att om överlåtelsen ska ske genom gåva måste gåvobrev upprättas skriftligen och skickas in till bostadsrättsföreningen.

    Möjlighet att bo kvar trots äganderättens övergång
    Om gåvogivaren önskar bo kvar i lägenheten trots äganderättsövergången måste bostadsrättsföreningens styrelse informeras om detta då det definieras som en andrahandsuthyrning. Andrahandsuthyrningar kräver som huvudregel styrelsens samtycke enligt 7 kap 10 § bostadsrättslagen, ett nej från styrelsen kan dock trumfas av tillåtelse från hyresnämnden enligt 7 kap 11 § bostadsrättslagen.

    Din situation och rekommendation
    Som visat ovan är det fullt möjligt att överlåta sin bostadsrätt genom gåva till någon men samtidigt själv bo kvar i bostadsrätten. Detta förutsätter att gåvobrev upprättas och skickas in till styrelsen, att den nya ägaren godkänns som medlem i bostadsrättsföreningen samt att styrelsen godkänner andrahandsuthyrningen. Gåvobrevet kan man upprätta själv men det måste dock innehålla viss information för att vara giltigt och eventuella överenskommelser vid sidan av gåvobrevet är inte gällande.

    Om ni önskar hjälp kan ni kontakta Familjens Jurist för att upprätta gåvobrev till fast pris, ni kan även själva upprätta ett gåvobrev med vägledning genom Familjens Jurists onlinetjänst till fast pris.

    Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga och tveka inte att kontakta oss igen om du har andra frågor.

    Sofia Hjälmvall
    Studentrådgivare

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden