Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kan man få stopp på barns lek?

Hej, Jag bor i en bostadsrätt sedan många år tillbaka och det är väldigt lyhört. Det är många barnfamiljer som bor i området och dessa vistas ofta och leker i gemensamma utrymmen. Vägg i vägg med ett av mina rum finns ett förråd/cykelrum i vilket det finns en ramp i stål som barnen ofta leker på och det medför att det låter väldigt mycket inne hos mig. Har jag rätt att få ett stopp på barns lek för en bättre innemiljö? Kan jag kräva att styrelsen tar tag i problemet eller måste jag själv kontakta barnens föräldrar och vad har jag för rättigheter i detta? 

Rådgivarens svar

2019-08-14

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga.

Vad säger lagen?

Det finns inget reglerat i lag som begränsar barns möjlighet att leka i gemensamma utrymmen, så länge de inte skadar inredningen. Enligt bostadsrättslagen 7 kap 9 § ska övriga boende i bostadsrätterna se till att omgivningen inte utsätts för störningar till den grad att de kan vara skadliga för hälsan eller annars försämrar grannars bostadsmiljö så pass så att det inte skäligen bör tålas. Grannar har alltså en skyldighet att gentemot varandra visa hänsyn och inte störa. Om man anser att en eller flera grannar brustit i detta kan man meddela föreningen som i sin tur kan ge tillsägelse och underrätta socialnämnden. En medlem kan även sägas upp med anledning av störningar. 

Hur går man vidare?

Generellt kan sägas att tröskeln för att det ska räknas som en sådan störning som avses är väldigt hög och såvida det inte finns någon policy/lokal regel i föreningen om detta kan det bli svårt att hävda att lek på rampen är en störning som t ex utgör grund för uppsägning av lägenhet. Man kan såklart alltid samtala med styrelsen som i sin tur kan prata med personerna eller ta upp det som en punkt på föreningsstämman men det finns inget direkt stöd i lag för att få till stånd ett förbud/liknande. Vanligtvis finns ordningsföreskrifter i en förening som man kan hänvisa till ifall en granne bryter mot, vilket skulle kunna vara fallet om t ex detta sker nattetid osv. Dessa regler ska i princip följas och brott mot dem kan bli störande beteende.

Om man vill påverka hur föreningen styrs kan man t ex gå med i styrelsen eller ta upp punkter på föreningsstämmorna. Om ni önskar vidare hjälp med hur ni ska bemöta er styrelse i dessa frågor rekommenderar jag att ni tar kontakt med en av våra jurister på Familjens Jurist, länk till detta finner ni HÄR.

Jag hoppas du fått svar på din fråga, du är varmt välkommen åter om du har fler frågor eller funderingar.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden