Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kan man få skadestånd om hyresgästen drar sig ur i sista stund?

skall hyra ut min bostadsrätt lgh i andra hand har fått ett ok från bostadsrättsföreningen och skulle precis skicka avtalet skriftligt till hyresgästen om att få hyra lgh från 1 november 2018, vi har haft kontakt via sms där hyresgästen sagt ok till att hyra från 1 november med 3 månaders ömsesidig uppsägning, kan jag nu kräva en kompensation eftersom hyresgästen nu säger via sms att hon inte vill/kan hyra lägenheten, och jag måste nu börja om med nya hyresgäst och det tar ju minst en månad med ok från föreningen m.m. 

Rådgivarens svar

2018-10-10

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Som jag tolkar din fråga efterfrågar du om det finns någon möjlighet för dig att erhålla skadestånd/ersättning från personen som skulle hyra din bostadsrätt i andra hand. Ni har kommit överens om uthyrning via sms.

 

Har avtal ingåtts?

Det finns inget krav på att hyresavtal ska vara skriftliga. De ska dock vara det om hyresgästen eller hyresvärden begär det (jordabalken 12 kap 2 §). Ni har kommit överens via sms om att personen ska hyra lägenheten, om er konversation kan anses vara ett ingånget avtal finns alltså ett hyresavtal och hyresgästen har uppsägningstid på en månad (lagen om uthyrning av egen bostad 3 § andra stycket). Om ni sagt att ni ska skriva ett avtal efter att du fått ett godkännande av bostadsrättsföreningen talar mycket för att er kontakt över sms inte är att se som ett hyresavtal. Av den information som framgår verkar det alltså som att något hyresavtal inte finns – och därmed inte heller någon uppsägningstid.

 

Skadestånd/ersättning

Eftersom ni inte har något avtal sinsemellan blir skadeståndslagen tillämplig. Enligt 2 kap 3 § krävs att en ekonomisk skada ska vara orsakad genom brott. 

Det finns ett brott som heter olovligt förfarande som innebär att någon vilseleder en annan till att göra något och genom detta vilseledande orsakar skada för personen (brottsbalken 9 kap 8 §). Till skillnad från vid bedrägeri krävs inte att gärningspersonen har gjort någon vinning. Som exempel kan nämnas att man förleder någon att köpa kläder inför ett event som inte kommer ske eller lurar någon att åka på en resa för en jobbintervju för ett jobb som inte finns. Här krävs uppsåt från gärningspersonen, dvs att den som orsakar skadan hade avsikt/insikt/var likgiltig till det faktum att skadan skulle uppstå. Om personen exempelvis fick en annan lägenhet och valde att hyra den istället är det alltså inte brottsligt. Det är svårt för mig att säga hur situationen är i ditt fall, men såvida personen inte begått brott talar mycket för att någon grund för skadestånd/ersättning således tyvärr inte finns. Du kan alltid ta kontakt med personen och förklara situationen och be om ekonomisk kompensation, om personen motsätter sig detta kan det dock vara så att du saknar grund för att krävadet. 

 

Rekommendation

Jag rekommenderar dig att framöver skriva ett hyresavtal med en så kallad klausul som säger att ”detta avtal är endast giltigt efter godkännande av bostadsrättsföreningen”. Ni kan upprätta två likalydande hyresavtal och skriva under dem för att sedan lämna till bostadsrättsföreningen och lämna plats för dem att skriva under. På så vis kan du känna dig mer säker på att personen menar allvar med att hyra din lägenhet och behöver inte invänta godkännande från föreningen för att skriva avtalet. Om du vill ha hjälp att skriva hyresavtalet hjälper vi gärna till, kontakta en av våra jurister för vidare hjälp. Se våra tjänster HÄR.

 

Hoppas du fått svar på din fråga. Hör gärna av dig igen ifall du har fler frågor eller funderingar.

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden