Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kan man avbryta hyreskontraktet innan inflytt?

Hej,
Vi har precis skrivit på ett kontrakt där det står att vi hyr ett hus med hyra på 12000:-. (Uppsägning 3 månader) + deposition. Tyvärr så hade vi ångrat oss och vill inte flytta in. Vi har inte betalat något inte heller fått nycklar. Vi vill bara avbryta kontraktet...men hyresvärden(privatperson) har problem med detta och säger att "vi brottet mot lagen och vi kan inte göra så". Vad ska vi göra nu?

Rådgivarens svar

2020-10-06

Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Här följer en redogörelse för vad som gäller.

Allmänt om avtalsbundenhet
När två personer har skrivit under ett avtal, gäller avtalet. Detta innebär att den som ingår ett avtal förbinder sig att följa det som anges i avtalet. När två parter har ingått ett hyresavtal, är det alltså avtalets innehåll som avgör vad som gäller i situationen. Om det står att den ena parten ska betala en viss hyreskostnad, är den bunden av detta.

Om det anges en uppsägningstid i avtalet, innebär detta att hyresgästen inte kan frånträda avtalet och därmed också betalningsskyldigheten direkt när den vill. Istället är hyresgästen skyldig att betala hyran under tre månader från att den säger upp avtalet. Den ena parten kan inte ensidigt ändra vad avtalet säger, utan är bunden av den uppsägningstid som anges i avtalet.

I vissa speciella situationer finns en möjlighet att ogiltigförklara eller jämka ett avtal. Enligt avtalslagen kan detta ske t.ex. om avtalet har framkallats genom tvång (28-29 §§), genom svek mot den ena parten (30 §) eller om något avtalsvillkor är oskäligt (36 §). Ett villkor kan anses vara oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna när avtalet ingicks, förhållanden som har inträffat efter att avtalet ingicks eller något annat. För att få ett avtal ogiltigförklarat eller jämkat, måste talan om detta väckas vid domstol som då kommer inleda en tvist och ta ställning till frågan.

Er situation
Om det står i avtalet att ni är skyldiga att betala hyra på 12 000 kr per månad, är ni bundna av detta. Ni kan inte ensidigt ändra ett avtalsvillkor efter att ni har skrivit under. Om ni säger upp avtalet nu direkt måste ni alltså fortfarande betala hyran under de tre kommande månaderna, till dess att uppsägningstiden löpt ut. Det spelar ingen roll att ni inte har hunnit betala något än eller inte har fått nycklarna. Detta innebär att hyresvärden har rätt att kräva att ni betalar enligt avtalet.

Det kan vara ganska svårt att få ett avtal ogiltigförklarat eller jämkat. Att ni har ångrat er och inte längre vill flytta in utgör inte en sådan omständighet som t.ex. kan medföra att avtalet anses oskäligt. Det är erat ansvar som avtalspart att tänka igenom det ni skriver under, och det går inte att ångra sig när ett avtal väl har ingåtts.

Utifrån din beskrivning verkar det alltså som att ni är bundna av avtalet ni har skrivit under. Det finns därmed inte så mycket ni kan göra för att slippa betala hyran. Om ni inte betalar hyran i enlighet med avtalet, riskerar ni att begå ett kontraktsbrott. Hyresvärden kan då väcka talan mot er i domstol och b.la. kräva att ni betalar det ni är skyldiga eller kräva skadestånd från er. Om ni inte vill bo i huset råder jag er att säga upp avtalet så fort som möjligt, så att ni bara behöver betala hyran för de tre kommande månaderna och inte längre tid än så.

Hoppas du har fått svar på dina frågor. Hör gärna av dig igen om du har några andra frågor.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden