Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kan man äga bostadsrätt och ha hyresrätt samtidigt?

Vi är gifta och äger en bostadsrätt. Har lån på den och jag står på halva lånet. Vi har 2 vuxna ungdomar som bor hemma. Om jag flyttar ut när vi separerar vill jag inte tvinga fram försäljning som sätter alla ’på gatan’ . Hur kan man då lösa det? Jag läser mig till att 2ndra handsbostad är enda möjligheten då hyreskontrakt eller bostadsrätt kräver att jag inte äger annat boende?

Rådgivarens svar

2020-08-15

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Jag redogör nedan för de bestämmelser som reglerar innehav av bostadsrätt och hyra av hyresrätt och avslutar med en rekommendation utifrån din situation.

Regler om bostadsrätt och hyresrätt

Regler om bostadsrätt finns bland annat i bostadsrättslagen. Där framgår att det måste finnas en bostadsrättsförening och att den som äger en bostadsrätt också måste vara medlem i föreningen (1 kap. 1-3 §§). En bostadsrättsförening har också egna stadgar som bland annat uppställer villkor för medlemsskap (2 kap. 1 §). Annat som regleras i bostadsrättslagen är exempelvis bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter (7 kap.) och bestämmelser om föreningen (9 kap.). 

Regler om hyresrätt finns bland annat i den så kallade hyreslagen, 12 kap. jordabalk. I hyreslagen finns regler om hyresavtalet (2 §), hyran (19-22 §§), hyresgästens användning av lägenheten (23-27 §§), hyresrättens förverkande (42-44 §§) med mera. En hyresvärd kan också uppställa egna villkor för ansökan om hyreskontrakt. 

Får man äga en bostadsrätt och samtidigt ha en hyresrätt?

Det finns ingenting lagreglerat om att en person inte får äga en bostadsrätt och samtidigt inneha en hyresrätt. Däremot kan detta regleras särskilt både i bostadsrättsföreningens stadgar och i hyresvärdens villkor. Exempelvis kan en bostadsrättsförening uppställa som villkor att en person inte får äga en bostadsrätt och vara medlem i föreningen om personen inte bor i bostaden. En hyresvärd kan också uppställa som villkor att en person som ansöker om hyreskontrakt måste visa upp bevis på att en eventuell bostadsrätt ska säljas, exempelvis genom ett förmedlingsuppdrag till mäklare.

Så länge bostadsrättsföreningens stadgar eller hyresvärdens villkor inte reglerar annat så går det alltså bra att både äga hela eller delar av en bostadsrätt och samtidigt ha en hyresrätt som man bor i.

Din situation

Det är inte olagligt att äga en bostadsrätt och hyra en hyresrätt samtidigt och inte heller att äga flera bostadsrätter samtidigt. Däremot kan vissa hyresvärdar ha som villkor att din bostadsrätt ska vara såld eller på väg att säljas i samband med att du ansöker om hyreskontrakt. Detta är dock olika för olika hyresvärdar och är därför bra att kolla upp innan du ansöker. Är du istället intresserad av att köpa en till bostadsrätt så finns det ingenting i lagen som hindrar det. Däremot kan bostadsrättsföreningens stadgar innehålla vissa regler. I samband med att du ansöker om lån för att köpa en bostadsrätt kan även banken ha synpunkter på att du redan står på ett bostadslån och kräva att du ska ha tillräcklig betalningsförmåga och säkerhet för att klara båda lånen. 

Vill du istället göra dig av med din del av bostadsrätten, utan att sälja bostaden, är ett alternativ att du överlåter din del på din make som då också tar över din del av lånen och blir därmed ensam ägare och låntagare. 

Avslutande rekommendation

Beroende på vilken typ av boende du söker kan detta innebära olika förutsättningar. Det behöver alltså inte vara ett hinder att du äger del i en bostadsrätt, men det kan vara det. Vill du överlåta din del av bostadsrätten på din make rekommenderar jag att ni då tar kontakt med banken som kan hjälpa er med detta och hur eventuell värdeökning på bostaden ska regleras i samband med överlåtelsen. 

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du ytterligare funderingar, eller behöver juridisk rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med Familjens Jurist, som bland annat har stor erfarenhet av separationer. 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden