Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kan låntagare kvarstå trots försåld fastighet?

Kan man kvarstå som låntagare fast man sålt fastighet?

Rådgivarens svar

2017-11-30

Hej och stort tack för att du valt att vända dig till oss på Fråga Juristen med din fråga. Såsom jag uppfattar din fråga så undrar du om ett lån som är kopplat till en fastighet, genom att ett pantbrev har utfärdats som säkerhet i fastigheten och överlämnats till långivaren, kan kvarstå på låntagaren trots att låntagaren sålt fastigheten.

Panträtt
Regler om pantbrev återfinns i jordabalken (JB). Pantbrev i fastighet är en värdehandling som utgör en säkerhet för kreditgivare som lånar ut pengar. Om pantbrevet pantsätts för ett lån, enligt 6:2 JB, så har innehavaren (långivaren) av pantbrevet därigenom panträtt i fastigheten som säkerhet om låntagaren inte skulle betala sin skuld. Panträtten innebär således att långivaren har en rätt att begära att fastigheten utmäts genom Kronofogdemyndighetens försorg för att få ut pengar som täcker låntagarens skuld (6:3 JB).

Pantbrev löses vanligen ut hos långivaren innan låntagaren säljer fastigheten som pantbrevet är kopplat till genom att låntagaren betalar sin skuld. Om pantbrevet emellertid inte löses ut ska säljaren (låntagaren) upplysa köparen om att fastigheten är pantsatt, vilket indirekt framgår av 4:16 JB. Ett ägarbyte av fastigheten påverkar nämligen inte långivarens panträtt enligt pantbrevet även om fastigheten byter ägare. Resultatet blir i ett sådant fall att fastigheten som köpts av en ny köpare fortfarande utgör säkerhet för den gamla ägarens lån.

Sammanfattning
Som svar på din fråga kan en låntagare kvarstå även om fastigheten säljs. Anledningen härtill är förmodligen att banken som lånat ut pengar till låntagaren fortfarande har en betryggande säkerhet för lånet genom ett pantbrev i fastigheten. Om så är fallet bör dock låntagaren ha upplyst de nya köparna vid fastighetsförsäljningen om att fastigheten är belastad med panträtt. Lånet kan således sägas vara kopplat till låntagarens person, medan säkerheten för lånet är kopplat till fastigheten.

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om jag mot förmodan misstolkat frågeställningen är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga som närmare specificerar vad du söker få besvarat.

Med vänliga hälsningar,
Sara

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden