Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Kan kommunen tvinga mig att köpa tomtmark?

    Hej jag undrar kan kommunen tvinge mig att köpa en tomtbit som där sen 40 talet har varit njytnenderätt på och som är den ende utfart med bil på tomten

    Rådgivarens svar

    2018-09-07

    Hej! Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga.

    Som jag förstår din fråga äger du en tomt där den enda utfarten går på en annan tomt tack vare en nyttjanderätt. Du undrar därför om du kan bli tvingad att köpa denna tomtdel.

    Jag vill börja med att besvara din fråga om tomtköpet. I Sverige har vi den privaträttsliga principen om avtalsfrihet vilket innebär att du har friheten att bestämma vem du vill ingå avtal med och hur det avtalet ska se ut. Det betyder att varken kommunen eller någon annan kan tvinga dig att köpa tomtdelen.

    Jag kommer nu redogöra översiktligt för vad som gäller kring fastighetens utfart. Alla fastigheter ska ha tillgång till lämpliga vägar enligt 3 kap. 1 § fastighetsbildningslagen (1970:988) (FBL). Om en fastighet saknar lämpliga vägar kan problemet lösas genom antingen ett servitut eller nyttjanderätt. Den vanligaste lösningen är att ett servitut bildas. Du kan läsa mer om servitut och nyttjanderätt på lantmäteriets hemsida. Det är viktigt att göra skillnad på nyttjanderätt och servitut. En anledning till det är giltighetstiden. Servitut gäller i regel tills vidare, medan nyttjanderätter är begränsade i tiden.

    Vill du veta mer om din fastighet och eventuella tillhörande servitut eller rättigheter kan du logga in på lantmäteriets tjänst Min fastighet. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss igen.

    Om du anser att kommun agerat felaktigt sin myndighetsutövning kan du göra en JO-anmälan. Du hittar mer information om det här.

    Det finns även möjlighet att kontakta en av våra jurister här.

    Jag hoppas att jag förstod dig rätt och att du har fått svar på din fråga!

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden