Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kan jag undvika kapitalvinstskatt på fastigheten?

Hej,
Jag är delägare i en fastighet med totalt tre delägare. Jag är överens med övriga delägare (syskon) om att jag ska bli ensam ägare. Huset har ett mycket lågt uppskattat anskaffningsvärde, vilket innebär att nästan hela värdet ska beskattas med reavinstskatt. Taxeringsvärdet är 507 000 kr och värdet på fastigheten är 1.050.000 kr. Min fråga gäller om det går att skriva ett gåvobrev där övriga delägare ger fastigheten i gåva för att på så sätt skjuta upp reavinstskatten till den dagen jag säljer fastigheten?
Jag skulle då betala varje delägare 350 tkr minus reavinstskatten. Risken är att gåvan inte skulle anses vara en gåva, men går det att göra på något sätt så att hela reavinstskatten skjuts på framtiden?
 

Rådgivarens svar

2020-08-22

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Nedan kommer en generell redogörelse följt av ett svar på din fråga.

Att skjuta på kapitalvinstskatten

Av flera skäl kan den som gjort en vinst vid försäljning av en fastighet vilja skjuta på kapitalvinstskatten (reavinstskatten). För att detta ska vara möjligt finns dock några förutsättningar som måste vara uppfyllda. Bland annat måste den som gjort vinst bott i den sålda bostaden under en längre sammanhängande tid och köpt en ny bostad för att kunna söka om uppskov hos Skatteverket. 

Gåvor och skatt

Gåvor är fria från skatt enligt 8 kap 2 § inkomstskattelagen. Det innebär att om en person erhåller en gåva ska den inte beskattas. Om en person däremot får en fastighet kommer den personen att träda in i gåvogivarens skattemässiga position. Det betyder att gåvotagaren får betala eventuell kapitalvinstskatt vid försäljningen av fastigheten. Kapitalvinstskatten beräknas då utifrån försäljningspriset minus anskaffningsvärdet (det vill säga vad gåvogivaren köpte fastigheten för) och eventuella kostnader för arbeten på fastigheten.

Din situation

Du beskriver i din fråga att du och dina syskon tillsammans äger en fastighet som du nu ska ta över. Om detta görs genom gåva kommer du att betala skatt först om du säljer fastigheten med vinst. Vinsten räknas då ut genom att ta försäljningspriset minus anskaffningsvärdet. Om det är så att ni syskon har ärvt fastigheten från era föräldrar är det föräldrarnas anskaffningsvärde som ni ska utgå ifrån. Som du antyder i din fråga krävs det att det rör sig om en faktisk gåva utan inslag av vederlag. Om du delvis skulle betala delägarna för fastigheten kommer den del som anses utgöra gåva beräknas enligt modellen ovan, medan den del där vederlag utgår beräknas enligt reglerna om kapitalvinstskatt.

Då jag saknar en del information är det svårt att med precision besvara din fråga. Jag råder dig därför att kontakta Familjens jurist med din fråga om gåva så kan de ge dig mer vägledning.


 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden