Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kan jag tvinga min hyresgästs inneboende att flytta?

Jag har en villa som jag hyr ut till min syster, hon och hennes familj fick flytta in i december. Kontraktet är skrivet enbart på henne och de betalar en symbolisk summa för att bo där. De som flyttade in var hon och hennes två barn sedan tidigare samt hennes nya sambo och deras gemensamma barn men jag ville inte ha med honom på kontraktet då han har dålig historik. Nu har det framkommit att han håller på med droger och hon har bett honom flytta ut för hon vill inte ha honom kvar men han vägrar lämna bostaden då han anser att han har tre månaders uppsägningstid. De betalar inte längre hyra då hans pengar uteslutande gått till droger. Jag har påtalat att jag inte tänker finansiera deras boende om han bor kvar.
Vad har jag för rättigheter för att få bort honom från huset? Han skrev sig där i och med att de flyttade in gemensamt. Min syster vill inte ha honom kvar då han dels är våldsam och framförallt är hon livrädd att hon ska riskera barnen pga hans droger. Måste jag säga upp honom och att han har rättigheten att bo kvar i tre månader? vad gäller när de inte betalar för sig?

Rådgivarens svar

2020-07-11

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen! Jag förstår din fråga som att du undrar om du kan få en person att flytta från det hus du hyr ut. Jag redogör nedan för de regler som finns gällande uthyrning av bostad och avslutar med en sammanfattning utifrån din situation. 

Regler om uthyrning av bostad

När ett hus hyrs ut tillämpas lagen om uthyrning av egen bostad, även kallad privatuthyrningslagen. Lagen är ganska kortfattad och kompletteras därför av bestämmelserna i den så kallade hyreslagen, 12 kap. jordabalk (JB). Hyresavtalet mellan hyresvärden och hyresgästen kan vara antingen muntligt eller skriftligt (2 § hyreslagen). Hyresavtalet kan antingen gälla för obestämd tid, och måste då sägas upp för att upphöra att gälla, eller gälla för en bestämd tid, och upphör då att gälla vid hyrestidens slut. Hyresgästen får säga upp hyresavtalet med en månads uppsägningstid medan hyresvärden får säga upp hyresavtalet med tre månaders uppsägningstid (3 § privatuthyrningslagen). 

Om inneboende

En person som hyr en bostad får inte utan tillstånd av hyresvärden hyra ut bostaden i andra hand. Däremot krävs inte tillstånd från hyresvärden för att ha en inneboende. Med inneboende menas att en annan person nyttjar del av bostaden samtidigt som förstahandshyresgästen bor kvar. Förstahandshyresgästen får dock inte inrymma andra personer i bostaden till men för hyresvärden (41 § hyreslagen). 

Utebliven hyra

En hyresgäst ska betala en överenskommen hyra till hyresvärden. Att inte betala hyran i tid är ett sådant avtalsbrott som kan innebära att hyresgästen förlorar rätten till bostaden. Om rättelse görs, det vill säga att hyresgästen betalar hyran innan hyresvärden sagt upp avtalet, får hyresgästen dock inte skiljas från bostaden (43 § hyreslagen). 

Förverkande av hyresrätten

Om en hyresgäst inrymmer en annan person i bostaden till men för hyresvärden alternativt inte betalar hyran i tid är rätten till bostaden förverkad, vilket innebär att hyresvärden har rätt att säga upp hyresavtalet. Normalt gäller en uppsägningstid om tre månader gentemot hyresgästen, men vid förverkande av bostaden får hyresvärden säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla omgående (42 § hyreslagen). 

Din situation

Du hyr ut huset till din syster och hyresavtalet gäller mellan er. Din syster bor dock i huset tillsammans med sin sambo, som rent tekniskt är inneboende. Att ha en inneboende kräver inte godkännande från dig som hyresvärd. Du har alltså inte rätt att neka till att han får bo i huset tillsammans med din syster. Skulle det faktum att sambon bor i huset medföra men för dig som hyresvärd så kan det däremot innebära att du har rätt att säga upp hyresavtalet med din syster. Rättsläget är inte helt klart gällande vad som avses med ”men”, men det skulle exempelvis kunna vara att bostaden utsätts för större slitage på grund av inneboenden. Att hyran inte betalas i tid är också ett sådant avtalsbrott som innebär att du som hyresvärd har rätt att säga upp hyresavtalet med din syster, utan uppsägningstid.

Avslutande sammanfattning

Du har som utgångspunkt inte rätt att bestämma vilka som bor i huset tillsammans med din syster. Däremot kan du säga upp hyresavtalet utan uppsägningstid om de inte betalar den överenskomna hyran i tid. Uppsägningen omfattar då alla som bor i huset. 

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du ytterligare funderingar, eller behöver juridisk rådgivning, är du varmt välkommen att kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist, som bland annat kan hjälpa dig med frågor om bostadsjuridik. Välkommen också tillbaka till Fråga Juristen med en ny fråga! 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden