Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kan jag som inneboende säga upp mitt hyreskontrakt i förväg?

Hej!
Jag är en 19 årig student som har flyttat in som inneboende. Jag skrev på hyreskontrakt från den 15/8-2020 till 29/5-2020. När jag flyttade in lovade hyresvärden att jag skulle få nedre våningen för mig själv men efter en månad börjar det springa runt skrikande folk i nedre våningen. Jag har bett flera gånger om att de ska vara tysta och inte springa ner till nedervåningen om det inte behövs med de lyssnar inte. Det läcker även från taket i mitt sovrum ( rummet jag hyr) så det rinner konstant ner vatten på golvet och möblerna. Jag har sagt till hyresvärden att de måste fixa problemet men dom säger till mig är att taket kommer torka av sig själv och jag känner mig verkligen inte trygg. Med ett läckande tak över huvudet och potentiell fukt mellan väggarna som dom inte vill kolla in i. Jag vill flytta så snart som möjligt med enligt hyreskontraktet så är det 29 maj som jag bör flytta men kan jag på något sätt säga upp hyresavtalet i förväg?

Rådgivarens svar

2020-09-21

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan följer en redogörelse om vad som gäller vid uppsägning av hyreskontrakt. 

Rättslig reglering för hyresgäster och inneboende

Den rättsliga regeringen för hyresgäster hittas i jordabalkens tolfte kapitel och i lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen). 

Privatuthyrningslagen gäller i de situationen hyresvärden hyr ut en bostadstadslägenhet eller en del av en bostadslägenhet utanför näringsverksamhet för annat syfte än fritidsändamål (1§ privatuthyrningslagen). Denna gäller i princip i de fall som hyresvärden hyr ut sin egen bostad som inte är en hyresrätt, lagen är inte tillämplig på upplåtelse av hyresrätter i andra hand. Om flera lägenheter är upplåtna av hyresvärden är det enbart för den första lägenheten som lagen är tillämplig på. Lägenheten ska också hyras ut utanför näringsverksamhet. Om privatuthyrningslagen inte är tillämplig på ditt hyreskontrakt är det jordabalkens tolfte kapitel som är tillämplig. 

Det framkommer inte i din fråga vilken typ av lägenhet eller hus som du är inneboende i, därför kan jag inte svara med säkerhet svara på vilken lag som är tillämplig på ditt hyresavtal. Svaret kommer därför att innehålla en genomgång av båda lagarna.

Uppsägningstid

Beroende på vilken lag som blir tillämplig på din situation blir uppsägningstiden olika långa. Det fanns ingen information i frågan om hur lång uppsägningstid som du har i ditt hyresavtal, den uppsägningstiden som framkommer i ditt hyresavtal gäller i första hand men sedan finns det även den uppsägningstiden som framkommer enligt lagen. Om du vill ändra uppsägningstiden till den lagbaserade uppsägningstiden så framkommer det hur du gör detta lite längre ner i svaret.

Om privatuthyrningslagen är tillämplig på ditt hyresavtal har hyresgästen rätt att säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskiftet som inträffar tidigast en månad från uppsägningen (3§ andra stycket privatuthyrningslagen). Detta innebär att om du till exempel säger upp hyresavtalet den 22 september upphör ditt hyresavtal att gälla den 31 oktober. Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i privatuthyrningslagen är till nackdel för hyresgästen är utan verkan mot denne, om inte annat anges i lagen (2§ privatuthyrningslagen). Så om ett avtalsvillkor sätter hyresgästen i en sämre situation så är villkoret utan verkan. Om uppsägningstiden är längre än en månad i ditt hyresavtal är det till nackdel för dig som hyresgäst och därför är det hyresvillkoret utan verkan, dock måste du gå till hyresnämnden för att ändra hyresvillkoret om du inte kommer överens med hyresvärden.

Är privatuthyrningslagen inte tillämplig gäller istället jordabalkens tolfte kapitel, då har hyresgästen rätt att säga upp hyresavtalet att gälla vid månadsskiftet som inträffar tidigast tre månader efter uppsägningen (12 kap. 5§ jordabalken). Detta innebär att om du säger upp hyresavtalet den 22 september så upphör hyresavtalet att gälla den 31 december. Om uppsägningstiden i ditt hyresavtal är längre än tre månader är de villkoret utan verkan mot hyresgästen eftersom det är till nackdel för hyresgästen (12 kap. 1§ femte stycket jordabalken).

Så beroende på vilken lag som är tillämplig på ditt hyresavtal blir den lagstadgade uppsägningstiden olika lång. Det framgick inte i frågan hur lång uppsägningstiden var enligt hyresavtalet.

Ändring av hyresvillkor

Om privatuthyrningslagen är tillämplig på ditt hyresavtal och du vill ändra uppsägningstidens längd så behöver du ändra hyresvillkoret. För att ändra hyresvillkor ska du först meddela din hyresvärd om att du vill ändra hyresvillket, om ni sedan inte kan komma överens så kan du ansöka om ändring av hyresvillkoret hos hyresnämnden (4§ privatuthyrningslagen). Detsamma gäller om jordabalken är tillämplig på ert hyresavtal, dock får en ansökan om ändring av hyresvillkoret göras tidigast en månad efter att meddelandet har lämnats till motparten (12 kap. 54§ jordabalken).

Skyldighet att betala hyra under uppsägningstiden

En hyresgäst är skyldig att erlägga hyra så länge som hyrestiden pågår. Hyrestiden och hyresavtalet upphör att gälla när uppsägningstiden har gått ut, det innebär att en hyresgäst är skyldig att betala hyra till dess att uppsägningstiden har löpts ut. Det gäller oavsett om hyresgästen bor kvar i bostaden under uppsägningstiden eller om han eller hon flyttar ut ur bostadsrätten innan hyrestiden har löpt ut. 

Din situation

En inneboende har rätt att säga upp hyresavtalet innan hyrestiden har gått ut, du kan därför meddela din hyresvärd att du säger upp ditt hyresavtal innan hyrestiden går ut. Hur lång uppsägningstiden är beror på vilken lag som är tillämplig och vad som står i hyresavtalet. Om privatuthyrningslagen är tillämplig har du rätt till en uppsägningstid på en månad och om det istället är jordabalkens som är tillämplig på ditt hyresavtal så har du rätt till en uppsägningstid på tre månader. Om ditt hyresavtal har en längre uppsägningstid än den lagstadgade så kan du meddela din hyresvärd att du vill ändra villkoret och om han eller hon inte går med på det får du vända dig till hyresnämnden. Har du fler frågor eller vill ha vidare vägledning om hur du ska gå tillväga kan du kontakta en jurist hos Familjens Jurist här.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden