Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kan jag skänka bort min bostad för att slippa vinstskatten?

Jag äger en bostadsrätt själv som jag köpt för 150 000. Jag har renoverat för ca 100 000.
Den är idag värderad till 800 000.

Om jag skulle ge den i gåva till min partner utan att några pengar är inblandade och om hen i sin tur skulle sälja den, hur kommer hen behöva skatta då? Från 0 kr? Eller från hur mycket jag lagt i köp och renovering ?

Får jag överlåta bostadsrätten i gåva ? Utan att några pengar är inblandade? Kommer han eller jag åka på skatt när vi överlåter? Hur gör jag för att överlåta i gåva ? Hur går jag till väga för att göra detta ?

Blir vinstskatten högre vid försäljning om vi går denna vägen? Isf hur mycket högre ?

Rådgivarens svar

2020-08-22

 

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Nedan kommer en generell redogörelse följt av ett svar på din fråga.

Gåva av bostadsrätt

Vid de fall en person ger bort en bostadsrätt till en annan kan det vara värt att undersöka om det rör sig om en faktiskt gåva, eller om någon form av vederlag - det vill säga betalning - utgår. För att avgöra om överlåtelsen av bostadsrätten utgjort gåva eller köp utgår man från bostadsrättens marknadsvärde. Om en person ger en annan person en bostadsrätt i gåva, men att någon form av vederlag betalas av mottagaren jämförs detta vederlag med marknadsvärdet på bostadsrätten. Denna del betraktas då som ett köp, och om ägaren av bostadsrätten gjort en kapitalvinst ska denna del beskattas. 

Om hela bostadsrätten skänks som en gåva - utan någon form av vederlag - ska inte givaren betala någon vinstskatt då hen inte gjort någon kapitalvinst genom överlåtelsen. 

Mottagarens skatteplikt

Den som mottager en bostadsrätt som gåva behöver inte betala någon skatt för detta vid själva överlåtelsen. Om personen däremot säljer bostadsrätten i ett senare skede kan denna komma att behöva betala vinstskatt då. Mottagaren av bostadsrätten träder då in i givarens skattemässiga ställe och betalar eventuell vinstskatt utifrån vinst beräknat på när givaren köpte bostaden. 

Din situation

Du beskriver i din fråga att du har köpt en bostadsrätt för 150 000 kronor och sedan renoverat denna för cirka 100 000 kronor. Vidare anger du att bostaden är värderad till cirka 800 000 kronor. Om du skulle sälja bostadsrätten för 800 000 kronor ska du betala kapitalvinstskatt på vinsten, det vill säga 800 000 minus anskaffningsvärdet (150 000) och renoveringskostnaderna (100 000). 

Om du istället ger bort bostaden i gåva är du inte skyldig att betala någon kapitalvinstskatt då du inte gjort någon vinst. Din partner - som blir gåvotagare - kommer däremot att försättas i din skattemässiga position och bli tvungen att betala kapitalvinstskatt vid försäljningen av bostadsrätten. Denna räknas ut på samma sätt som angett ovan (försäljningspris minus anskaffningspris och renoveringskostnader). 

Skulle bostadsrätten säljas till ett kraftigt reducerat pris kommer bostadsrätten till viss del räknas som gåva och till viss del som överlåtelse (försäljning). Den del som du då gör vinst på betalar du kapitalvinstskatt på, medan gåvodelen kommer att beskattas av gåvomottagaren vid en senare försäljning (givet att det görs en vinst).

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Om du behöver hjälp med att upprätta ett gåvobrev kan du kontakta Familjens jurist så hjälper dem dig med det.


 

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden