Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kan jag säga upp mitt inneboende innan hyrestiden har gått ut?

Kan jag säga upp mitt inneboende innan hyrestiden har gått pga jag själv har ev covid-19 och han drar ut på tiden att testa sig nu sist skulle ta 3 veckor innan han får testtid dvs ren lögn och ngt skumt

Rådgivarens svar

2020-07-23

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan följer en redogörelse om vad som gäller i din situation.

Jag tolkar din fråga som att det är du som är den inneboende, alltså hyresgästen, och att det inte är din lägenhet, därför kommer jag utgå ifrån det när jag svarar på frågan. Om så inte är fallet så kommer svaret bli annorlunda och du är därför välkommen att ställa en ny fråga!

Den rättsliga regleringen för inneboende

Den rättsliga regeringen för inneboende hittas i jordabalkens tolfte kapitel och i lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen). 

Privatuthyrningslagen gäller i de situationer då hyresvärden hyr ut en bostadstadslägenhet eller en del av en bostadslägenhet utanför näringsverksamhet för annat syfte än fritidsändamål (1§ privatuthyrningslagen). Denna gäller i princip i de fall som hyresvärden hyr ut hela eller delar av sin egen bostad som inte är en hyresrätt, lagen är inte tillämplig på upplåtelse av hyresrätter i andra hand. Om flera lägenheter är upplåtna av hyresvärden är det enbart för den första lägenheten som lagen är tillämplig på. Om privatuthyrningslagen inte är tillämplig på din situation är det jordabalkens tolfte kapitel som är tillämplig. 

Jag kan inte svara på vilken lag som är tillämplig på din situation eftersom jag inte har fått någon information om lägenheten som du hyr, därför görs en genomgång av båda lagarna.

Uppsägningstid

En hyresgäst eller inneboende kan alltid rätt att säga upp hyresavtalet innan hyrestiden har gått ut, däremot finns det i de flesta fallen en uppsägningstid då hyresgästen är skyldig att betala hyran. Hur lång hyrestiden är beror på vad som står i hyresavtalet, jag har inte fått någon information om hur lång uppsägningstiden är i ert hyresavtal däremot finns det en lagstadgad uppsägningstid. 

Beroende på vilken lag som blir tillämplig på din situation blir uppsägningstiden olika långa. Om privatuthyrningslagen är tillämplig på ditt hyresavtal har hyresgästen rätt att säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskiftet som inträffar tidigast en månad från uppsägningen (3§ andra stycket privatuthyrningslagen). Detta innebär att om du till exempel säger upp hyresavtalet den 24 juli så upphör hyresavtalet att gälla den 31 augusti. Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i privatuthyrningslagen är till nackdel för hyresgästen är utan verkan mot denne, om inte annat anges i lagen (2§ privatuthyrningslagen). Det innebär att om uppsägningstiden i ert hyresavtal är längre än en månad så är det villkoret utan verkan, däremot behöver hyresvillkoret ändras innan hyresgästen kan hävda att han eller hon har en månads uppsägningstid om hyresavtalet säger att uppsägningstiden är längre.

Är privatuthyrningslagen inte tillämplig gäller istället jordabalkens tolfte kapitel, då har hyresgästen rätt att säga upp hyresavtalet att gälla vid månadsskiftet som inträffar tidigast tre månader efter uppsägningen (12 kap. 5§ jordabalken). Detta innebär att om du säger upp hyresavtalet den 24 juli så upphör hyresavtalet att gälla den 31 oktober. Om uppsägningstiden i ert hyresavtal är längre än tre månader är de villkoret utan verkan mot hyresgästen eftersom det är till nackdel för hyresgästen (12 kap. 1§ femte stycket jordabalken).

Ändring av hyresvillkor

Om privatuthyrningslagen är tillämplig på ditt hyresavtal och du vill ändra uppsägningstidens längd så behöver du ändra hyresvillkoret. För att ändra hyresvillkor ska du först meddela din hyresvärd om att du vill ändra hyresvillkor, om ni sedan inte kan komma överens så kan du ansöka om ändring av hyresvillkoret hos hyresnämnden (4§ privatuthyrningslagen). Detsamma gäller om jordabalken är tillämplig på ert hyresavtal, dock får en ansökan om ändring av hyresvillkoret göras tidigast en månad efter att meddelandet har lämnats till motparten (12 kap. 54§ jordabalken).

Sammanfattning

Som hyresgäst eller inneboende har man alltid rätt att säga upp hyresavtalet innan hyrestiden har gått ut, den inneboende måste dock betala hyran under uppsägningstiden. Hur lång uppsägningstid ett hyresavtal har regleras i hyresavtalet, men det finns också lagstadgat. Beroende på vilken lag som är tillämplig på ditt hyresavtal kan du antingen ha en hyrestid på en eller tre månader, jag kan inte svara på hur lång hyrestid du bör ha eftersom jag inte har tillgång till mer information. Har du längre uppsägningstid än den lagstadgade så kan du meddela din hyresvärd att du vill ändra uppsägningstidens längd, om ni inte kan komma överens så kan du ansöka hos hyresnämnden om att du vill ändra hyresvillkoret. Om du vill ha ett mer definitivt svar eller vidare vägledning kan du kontakta en jurist hos Familjens Jurist här.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden