Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kan jag säga upp ett tidsbestämt hyresavtal i förtid?

Jag bor inneboende i en hyresrätt, i ett möblerat rum, med ett kontrakt på 3 månaders hyrestid där ingen uppsägningstid står skrivet i kontraktet. Nu vill jag avsluta kontraktet i förtid då jag anser att min hyresvärd:
1. tar för mycket betalt - jag betalar 5600:- / månad (ink. el och internet) och vet att totala hyran är ca 6100:- / månad. När jag beräknat vad jag bör betala utifrån kvm på rummet jag hyr samt kvm på dom gemensamma ytorna plus 15% pålägg för möbler så får jag summan till ca 4600:- Känns inte som att el och internet kan bli 1000:- mer varje månad.
2. min hyresvärd har nu bestämt att jag inte får ta hem folk överhuvudtaget längre i och med Covid-19 situationen.
Jag har läst i lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad (12 kap 4§) att ett hyresavtal på bestämd tid kan sägas upp med en veckas uppsägningstid om det inte finns någon uppsägningstid skrivet i avtalet och hyrestiden är mellan 2 veckor - 3 månader. Har jag tolkat detta rätt? Behöver det finnas en anledning att säga upp avtalet eller kan jag göra det lagligt ändå enligt denna paragraf utan att behöva uppge anledningarna jag nämnt ovan som skäl?

Rådgivarens svar

2020-04-18

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller och råd utifrån din situation.

Vilken lag är tillämplig?

12 kap. jordabalken brukar kallas för hyreslagen. Det är reglerna i hyreslagen som är tillämpliga i ditt fall. Lag om uthyrning av egen bostad som du hänvisar till gäller när en privatperson hyr ut hela eller delar av en egen bostadsrättslägenhet eller ett eget hus – inte en hyresrätt. Det kan vara förvirrande att hitta rätt bland alla lagar och det verkar som att det egentligen är 4 § hyreslagen som du har varit inne och läst i.

Uppsägning av hyresavtal på bestämd tid

Hyresavtal kan gälla tillsvidare eller för en bestämd tid. Avtal som gäller tillsvidare har ingen bestämd slutdag, medan ett hyresavtal som gäller för en bestämd tid har en angiven slutdag. Du skriver att ni har ett hyreskontrakt med tre månaders hyrestid och det handlar därför om ett hyresavtal som gäller för bestämd tid.

Ett avtal som gäller för bestämd tid ska upphöra att gälla vid hyrestidens slut och ingen uppsägning krävs om inte annat är avtalat. Vid hyresavtal som gäller för bestämd tid är utgångspunkten att dessa inte kan sägas upp i förtid, se 3 § hyreslagen. Det finns dock vissa specifika situationer då det är möjligt för en hyresgäst att säga upp ett tidsbestämt hyresavtal i förtid. Exempel på sådana situationer är när lägenheten är i bristfälligt skick eller vid kontraktsbrott från hyresvärdens sida.

I 5 § hyreslagen finns en regel som innebär att en bostadshyresgäst alltid har rätt att säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen. Vid en uppsägning enligt denna regel behöver hyresgästen inte ange några skäl för uppsägningen. Med tanke på att ert hyresavtal bara gäller för tre månader har denna regel ingen betydelse i ditt fall.

Din situation

Du har tyvärr tolkat bestämmelsen i 4 § hyreslagen felaktigt, den gäller inte vid uppsägning av hyreskontrakt i förtid. Min bedömning är att det inte är möjligt för dig att säga upp kontraktet i förtid. De omständigheter som du beskriver, att hyran är för hög och att du inte får bjuda hem folk, är inte sådana omständigheter som enligt lagen motiverar en uppsägning i förtid.

Du nämner att du misstänker att din hyresvärd tar för mycket betalt. Du kan alltid be din hyresvärd om att få insyn i kostnaderna för el och Internet och framföra din åsikt om att hyran är för hög. Du kan också ta kontakt med hyresnämnden för en bedömning av om hyran är skälig. Om det visar sig att hyran är oskälig kan du få hyran sänkt och i vissa fall kan återbetalning bli aktuell.

Du skriver också att din hyresvärd förbjuder dig att ta hem folk till lägenheten på grund av situationen med Covid-19. Att helt förbjuda sin hyresgäst att bjuda hem vänner och familj bör under normala omständigheter vara en sådan inskränkning i hyresgästens normala leverne att den inte kan godtas. Den nuvarande samhällssituationen kan i och för sig inverka på den bedömningen och det är svårt att veta hur en domstol skulle förhålla sig till saken. Min kvalificerade gissning är att en hyresvärd inte får ställa upp sådana krav, sålänge regeringen eller Folkhälsomyndigheten inte kommer med nya, strängare uppmaningar. Om hyresvärden tillhör en riskgrupp kan det givetvis vara olämpligt att ta hem folk och i det fallet kan det möjligen vara godtagbart med ett tillfälligt förbud. 

Rekommendation

Jag råder dig att i första hand prata med din hyresvärd och försöka komma överens. Det finns inget i lagen som hindrar att ni avslutar hyreskontraktet i förtid om båda är okej med det. Om hyresvärden inte vill gå med på det är du dessvärre skyldig att betala hyra för resten av den avtalade hyrestiden.

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor! Om problem skulle uppstå eller om du önskar mer juridisk rådgivning är du varmt välkommen att boka tid med en av våra jurister på Familjens Jurist. Här kan du läsa mer om de tjänster som Familjens Jurist erbjuder.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden