Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kan jag överta lägenheten?

Hej om man varit sammanboende i 1 år och sambon säger upp sitt avtal då den fått en annan lägenhet. Vi har ett gemensamt barn, riskerar jag att bli bostadslös?

Rådgivarens svar

2020-10-28

Hej och ett stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Jag kommer nedan redogöra för de centrala delar som din fråga rör för att sedan applicera det på din situation och slutligen komma med en rekommendation utifrån din frågeställning. 

Allmänt övertagande av lägenhet 

Jag kommer i min redogörelse utgå från att du är sambo i de krav som ställs upp enligt sambolagen. 

Huvudregeln är att en hyresgäst inte får överlåta en hyresrätt utan hyresvärden samtycke, se 12:32 Jordabalken. Om inte hyresvärden motsätter sig överlåtelsen är det fritt fram. Det finns dock undantag till denna huvudregel. Ett av undantagen är bland annat om den ena sambon övertagit lägenheten genom en bodelning enligt 22§ i Sambolagen, se 12:33 2 st Jordabalken. 

Det finns även möjlighet för en person som inte vill bo kvar i sin hyresrätt av överlåta den till en närstående, se 12:34 Jordabalken. Här krävs att den närstående varit varaktigt samboende. Vad som inbegrips med närstående är inte endast familj, även samboende under äktenskapsliknande former eller samboende med någon som på grund av särskilda omständigheter kommit att stå hyresgästen nära inräknas. Varaktigt ska förstås som upp mot 3 år av samboende. Kortare tid har dock i godtagits i praxis. 

Om värden inte godtar sambon som hyresgäst finns möjlighet för hyresnämnden att ge ett tillstånd. För detta tillstånd krävs att hyresvärden anses kunna “skäligen nöja sig med honom eller henne som hyresgäst.” Här tar nämnde hänsyn till bland annat skötsamhet samt betalningsförmåga. 

Din situation 

Till att börja med kan man vända sig till hyresvärden för att kolla om ett övertagande från din sambo till dig är okej. Om hyresvärden inte skulle vara okej med övertagandet kan du ta över hyresrätten om ni genomfört en bodelning och du fått lägenheten på din lott enligt 22§ Sambolagen. Om du innehar vårdnaden för barnet finns stöd för att du ska ha rätt att överta lägenheten. Det finns ytterligare möjlighet för dig att ta över lägenheten om din sambo inte vill bo kvar där och är villig att överlåta hyreslägenheten. Om hyresvärden motsätter sig detta kan ni vända er till hyresnämnden för att de ska ge tillstånd. Här krävs att ni varit varaktigt samboende. 

Rekommendation 

Jag rekommenderar dig att först kolla med er hyresvärd om dem är okej med ett övertagande. Om hyresvärden motsätter sig ett övertagande men din sambo är villig att låta dig överta hyresrätten kan ni vända er till hyresnämnden. Om inte annat måste det undersökas om du vid en bodelning kan få överta lägenheten.

Om du vill ha ytterligare rådgivning har familjens jurist kunniga jurister inom fastighetsrätt och hyresrätt. De erbjuder även allmän rådgivning. 

Jag hoppas du upplever att du fått svar på din fråga. Om jag missuppfattat dig på något vis går det jättebra att ställa en ny fråga.  

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden